ANTI PALM OIL CAMPAIGNSUSTAINABLELABOR SHORTAGEENVIRONMENTALCONSERVATION

ANTI PALM OIL CAMPAIGN

Menangi Kempen Antiminyak Sawit yang dilancarkan oleh Kesatuan (EU) yang bercanggah dengan komiemen EU dan WTO bagi amalan perdagangan bebas.

 

ybz_perumahanpeladangan

    

  

MAJLIS NEGARA PENGELUAR MINYAK SAWIT

Malaysia dan Indenesia bertekad melindungi industri minyak sawit dan pekebun kecil.

 cabaran tenagakerja

LABOR SHORTAGE

wjs langkah

wjs langkah

cabaran tenagakerja

DASAR PENANAMAN KELAPA SAWIT MAMPAN

HAD PENGEMBANGAN

 

PENGEKALAN 50% HUTAN & POKOK

PENUBUHAN MCORP

HAD PENGEMBAHAN KELAPA SAWIT

HAD PENGEMBANGAN

 

ALAM SEKITAR

Malaysia dan Indonesia terus bekerjasama menangani sikap prejudis bahawa minyak sawit mencemarkan alam sekitar

 

wjs langkah 

CONSERVATION

ESTABLISHMENT OF MALAYSIAN PALM OIL GREEN CONSERVATION FOUNDATION FOUNDATION (MPOGCF)

PENUBUHAN MCORP

cabaran alamsekitar orangutan cabaran alamsekitar orangutan

https://mpoc.org.my/environment/