AUMSENATEHOUSE OF REPRESENTATIVESMQTSPECIAL CHAMBERSWINDING UPPARLIAMENTARY OFFICERS

SENATE

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL KELIMA PARLIMEN KEEMPAT BELAS 2021

ybwam mekanisasi

DEWAN NEGARA

ybwjs harga getah

 

HOUSE OF REPRESENTATIVES 2022

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL KELIMA PARLIMEN KEEMPAT BELAS 2022

Pertanyaan Lisan daripada YB Dato’ Sri Hasan bin Arifin (Rompin)

Soalan: Kenaikan harga minyak sawit mentah memberi kesan kepada Kerajaan untuk menampung subsidi bahan-bahan tersebut. Adakah Kementerian berhasrat untuk mengkaji semula kaedah pembahagian subsidi supaya ia lebih tersasar seperti golongan B40?

 ybwam mekanisasi

DEWAN RAKYAT 2021

ybwam mekanisasi

ybwam mekanisasi

ybwam mekanisasi

DEWAN NEGARA

 

jawapan pertanyaan lisan 1

 
jawapan pertanyaan lisan 1 jawapan pertanyaan lisan 1

 

SESI WAKTU- WAKTU PERTANYAAN MENTERI (MINISTERIAL QUESTION TIME - MQT)

jawapan pertanyaan lisan 1

 

SPECIAL CHAMBERS

  • Tiada 

 

SESI PENGGULUNGAN PERBAHASAN RUU PERBEKALAN TAHUN 2022 (BAJET 2022)

sesi penggulan 5

 

sesi penggulan 4

sesi penggulan 3

 

sesi penggulan 1

 

sesi penggulan 2

 

Portal & Application

 

Officers

Encik Ahmad Kamal Bin Wasis @Waksis
Ketua Penolong Setiausaha
Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa (PSA)
03-88878347


Cik Roslina Binti Hamdan
Penolong Setiausaha
Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa (PSA)
03-88803436

 

 

For any enquiries please email to:

Setiausaha Bahagian
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa (PSA)
03-88803415