KEMPEN ANTI MINYAK SAWITMAJLIS NEGARA PENGELUAR MINYAK SAWITKEKURANGAN TENAGA KERJAALAM SEKITARTANGGAPAN SALAH MASYARAKAT

KEMPEN ANTI MINYAK SAWIT

Menangi Kempen Antiminyak Sawit yang dilancarkan oleh Kesatuan (EU) yang bercanggah dengan komiemen EU dan WTO bagi amalan perdagangan bebas.

 

ybz_perumahanpeladangan

    

  

MAJLIS NEGARA PENGELUAR MINYAK SAWIT

Malaysia dan Indenesia bertekad melindungi industri minyak sawit dan pekebun kecil.

 cabaran tenagakerja

KEKURANGAN TENAGA BURUH SAWIT SELURUH NEGARA

Rakyat tempatan kurang berminat

wjs langkah

wjs langkah

cabaran tenagakerja

ALAM SEKITAR

Malaysia dan Indonesia terus bekerjasama menangani sikap prejudis bahawa minyak sawit mencemarkan alam sekitar

 

wjs langkah 

PEMULIHARAAN

cabaran alamsekitar orangutan cabaran alamsekitar orangutan

https://mpoc.org.my/environment/

 

TANGGAPAN SALAH MASYARAKAT

Pekerjaan di sektor perladangan dianggap "Berbahaya, Kotor dan Sukar (3D) "