mygovuc2.0 facebook Instagram new twitter  faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 

INTRODUCTIONAGENCY / COUNCILSERVICESONLINE SERVICESMOBILE APPSACTPROGRAMME & INCENTIVEINTERNATIONAL COLLABORATIONSTANDARDS & REGULATIONSINDUSTRY PERFORMANCEFAQCONTACT US

Dikenali sebagai “Raja Rempah”, lada atau Pepper Nigrum adalah salah satu komoditi utama yang bernilai tinggi dan didagangkan secara global termasuk di Malaysia. Pada tahun 2018, keluasan tanaman lada yang diusahakan oleh pekebun kecil di Malaysia adalah seluas 17,437 hektar. 98% tanaman bertumpu di Negeri Sarawak manakala selebihnya iaitu 2% adalah di Negeri Sabah dan Semenanjung Malaysia dengan jumlah pengeluaran sebanyak 31,073 metrik tan.

Pada masa ini, Malaysia merupakan pengeluar lada ke-6 dunia. Malaysia mengeksport sebanyak 11,713 metrik tan lada yang berjumlah RM201 juta ke negara Jepun, Cina, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura pada tahun 2018. Selain itu, lada Malaysia juga dieksport ke negara lain seperti negara Eropah, Amerika, Australia dan New Zealand.

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

 

sub