BERITA AGRIKOMODITI 2022

SUMBER: BERITA HARIAN, MS 27
3 OKTOBER 2022BANGI: Pelabur disaran meneroka peluang dalam sektor oleokimia berasaskan sawit di Malaysia memandangkan permintaan global untuk produk oleokimia semakin meningkat.

Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB), Datuk Dr Ahmad Parveez Ghulam Kadir berkata permintaan global untuk produk nilai tambah seperti bahan kimia industri, nutraseutikal, kosmeseutikal, makanan tambahan dan produk farmaseutikal semakin meningkat sejajar dengan perubahan dalam aspek demografi dan sosial, peningkatan kekayaan serta kesejahteraan global berikutan kesan urbanisasi yang pesat.

SUMBER: BERITA HARIAN, MS 23
27 SEPTEMBER 2022

SUMBER: BERITA HARIAN, MS 26
24 SEPTEMBER 2022

 

SUMBER: BERITA HARIAN, MS 15
26 SEPTEMBER 2022