Dasar & Pelan StrategikAkta Industri KomoditiLain-lain

Dasar & Pelan Strategik

DokumenMuat Turun
 Dasar Komoditi Negara (DKN) 2021-2030)    Muat Turun
 Dasar Komoditi Negara (DKN) 2011-2020   Muat Turun
 Dasar Industri Perkayuan Negara 2009 – 2020    Muat Turun
 Pelan Strategik 2009 – 2020    Muat Turun
     Muat Turun
   

Bahan Rujukan

Dokumen Muat Turun

Dasar Sumber Air Negara

   Muat Turun
FTAs    Muat Turun
National Policy on Biomass    Muat Turun
National Policy on Biological Diversity 2015 -2025    Muat Turun
Dasar Perhutanan Negara 1978 (Pindaan1992)    Muat Turun
Dasar Alam Sekitar Negara    Muat Turun
Dasar Perubahan Iklim Negara    Muat Turun


 


 Untuk lebih maklumat lanjut dan pertanyaan sila emelkan kepada:


Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa (PSA)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
03-88878266