AUMDEWAN NEGARADEWAN RAKYATMQTKAMAR KHASPENGGULUNGANPEGAWAI PARLIMEN

DEWAN NEGARA

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL KELIMA PARLIMEN KEEMPAT BELAS 2022  

 

2022 YBWAM LISAN NO1


ybwam mekanisasi

ybwam mekanisasi


PEMBERITAHUAN PERTANYAAN JAWAB LISAN DEWAN NEGARA MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL KELIMA PARLIMEN KEEMPAT BELAS 2021

ybwam mekanisasi

DEWAN NEGARA

ybwjs harga getah

 

DEWAN RAKYAT 2022

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL KELIMA PARLIMEN KEEMPAT BELAS 2022

2022 YBWAM LISAN NO1

 


Pertanyaan Lisan daripada YB Dato’ Sri Hasan bin Arifin (Rompin)

Soalan: Kenaikan harga minyak sawit mentah memberi kesan kepada Kerajaan untuk menampung subsidi bahan-bahan tersebut. Adakah Kementerian berhasrat untuk mengkaji semula kaedah pembahagian subsidi supaya ia lebih tersasar seperti golongan B40?

 ybwam mekanisasi

DEWAN RAKYAT 2021

ybwam mekanisasi

ybwam mekanisasi

ybwam mekanisasi

DEWAN NEGARA

 

jawapan pertanyaan lisan 1

 
jawapan pertanyaan lisan 1 jawapan pertanyaan lisan 1

 

SESI WAKTU- WAKTU PERTANYAAN MENTERI (MINISTERIAL QUESTION TIME - MQT)

jawapan pertanyaan lisan 1

 

SESI KAMAR KHAS

  • Tiada 

 

SESI PENGGULUNGAN PERBAHASAN RUU PERBEKALAN TAHUN 2022 (BAJET 2022)

sesi penggulan 5

 

sesi penggulan 4

sesi penggulan 3

 

sesi penggulan 1

 

sesi penggulan 2

 

Portal & Aplikasi

 

Pegawai Penyelaras 

Encik Ahmad Kamal Bin Wasis @Waksis
Ketua Penolong Setiausaha
Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa (PSA)
03-88878347


Cik Roslina Binti Hamdan
Penolong Setiausaha
Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa (PSA)
03-88803436

 

 

Sebarang pertanyaan sila emelkan kepada:

Setiausaha Bahagian
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa (PSA)
03-88803415