Nota/Note: Artikel ini di dalam Bahasa Melayu sahaja/ This article are in Malay language only.

This article in Malay language only. We will update soon.

PENGENALANAGENSI BERKAITANPERKHIDMATANAKTA DAN PERATURANPROGRAMPERLESENAN BIODIESELPRESTASI INDUSTRIKERJASAMA ANTARABANGSASOALAN LAZIMHUBUNGI KAMI

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

Muat turun Carta Alir, Garis Panduan dan Senarai Semak : 

 

Borang Permohonan Lesen boleh dimuat turun di

Borang yang telah lengkap diisi bersama dokumen sokongan hendaklah dihantar ke:

Bahagian Biobahan Api (BBA)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. 15, Aras 8, 
Persiaran Perdana, Presint 2, 
62654, W.P Putrajaya.

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

sub

 

mpi

Bahagian Biobahan Api (BBA)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. 15, Aras 8, 
Persiaran Perdana, Presint 2, 
62654, W.P Putrajaya.
Telephone : 603-88803323
Email : bba[@]mpic.gov.my

 

mpi

Malaysian Biodiesel Association (MBA)
Wisma FMM,
No. 3, Persiaran Dagang, PJU 9, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia.

(t) +603 6286 7200
(f) +603 6277 6714
(w) www.mybiodiesel.org.my
(e)