KPPK, Agensi dan Majlis juga menyediakan pelabagai Bantuan, Dana & Insentif yang disediakan khas kepada pelbagai jenis pemegang taruh.

TSPKSIPPKSITeITaSKIDICIPG

TANAM SEMULA PEKEBUN KECIL SAWIT TAHUN 2022

Rubber IPG

Skim Pembiayaan Mudah Tanam Semula Pekebun Kecil Sawit (TSPKS)
  1. Maklumat Skim
  2. Borang Permohonan

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:


Bahagian Pembangunan Industri Sawit dan Sago (BISS)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88921634
Emel :  biss@mpic.gov.my

INPUT PERTANIAN KEBUN KECIL SAWIT TAHUN 2022

2022 Skim IPPKS

Skim Pembiayaan Mudah Input Pertanian Pekebun Kecil Sawit (IPPKS)
  1. Maklumat Skim
  2. Borang Permohonan

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:


Bahagian Pembangunan Industri Sawit dan Sago (BISS)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88921634
Emel :  biss@mpic.gov.my

 

Skim Insentif Integrasi Ternakan Dengan Sawit (ITe) *ayam dan itik
  1. Maklumat Skim
  2. Borang Permohonan

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:


Bahagian Pembangunan Industri Sawit dan Sago (BISS)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88921634
Emel :  biss@mpic.gov.my

 

/mpi/images/mpi_osc_sawit/sawit_ite.jpg

Skim Insentif Integrasi Tanaman Dengan Sawit (ITa) *pisang dan nanas
  1. Maklumat Skim
  2. Borang Permohonan

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:


Bahagian Pembangunan Industri Sawit dan Sago (BISS)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88921634
Emel :  biss@mpic.gov.my

 

Skim Diskaun CANTAS (SKIDIC)
  1. Maklumat Skim
  2. Borang Permohonan

 


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:


Bahagian Pembangunan Industri Sawit dan Sago (BISS)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88921634
Emel :  biss@mpic.gov.my

PENGAKTIFAN IPG BULAN FEBRUARI 2022

Insentif Pengeluaran Getah(IPG) : Malaysian Rubber Board (lgm.gov.my)

 

 


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Unit Pemantausan & Pembangunan Industri
Bahagian Pembangunan Industri Getah dan Jatropha (GET)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88803429 
Emel :  atau