Sila emel atau telefon untuk temujanji seperti berikut:

BAHAGIANARASNO.  PEJABAT PA NO. FAXEMEL (UMUM)
Pejabat YB Menteri (YBM) 13 03-88803307 03-88803312
Pejabat YB Timbalan Menteri (YBTM) 12 03-88803388 03-88803318
Pejabat Ketua Setiausaha (KSU) 10 03-88803334 03-88803345
Pejabat Tim. Ketua Setiausaha (Perladangan dan Komoditi) - TKSU(K) 10 03-88803367 03-88878206
Pejabat Tim. Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik & Pengurusan)-TKSU(P) 10 03-88803342 03-88878206
Unit Komunikasi Korporat (UKK) 8 03-88803322 03-88878205
Unit Undang-Undang (UUU) 8 03-88803343 03-88803497
Unit Audit Dalam (UAD) 8 03-88878251 03-88878207
Unit Integriti (UI) 5 03-88878316 03-88878205
Bahagian Kemajuan Industri Sawit dan Sago (BISS) 5 03-88803366 03-88921701
Bahagian Pembangunan Industri Getah (GET) 5 03 88803383 03-88921703
Bahagian Kemajuan Industri Kayu Kayan, Tembakau dan Kenaf (KTK) 5 03-88803313 03-88921702
Bahagian Pembangunan Industri Koko dan Lada (IKL) 5 03-88921621 03-88921704
Bahagian Biobahan Api (BBA) 8 03-88803323 03-88878354
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa (PSA) 7 03-88803407 03-88803415
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (PSM) 6 03-88803446 03-88803481
Bahagian Khidmat Pengurusan dan Pembangunan (BKPP) 6 03-88803464 03-88803482
Bahagian Penggalakan Inovasi dan Modal Insan Industri (PIMI) 6 03-88878360 03-88878373
Bahagian Akaun (BA) 9 03-88878277 03-88878281
Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) 7 03-88803423 03-88878334