UCAPAN 2020

 

 Jata

TEKS UCAPAN
YB DATO’ DR. MOHD KHAIRUDDIN BIN AMAN RAZALI
MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI


MAJLIS PENYAMPAIAN MESIN VENTILATOR OLEH
YB MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
KEPADA HOSPITAL TUANKU JA’AFAR SEREMBAN (HTJS)

AUDITORIUM GEMILANG, HTJS, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN
15 OKTOBER 2020


 Bismillahirrahmanirahim...

Yang Berusaha Saudara Pengerusi Majlis

Yang Dihormati Dr. Zaleha Md. Noor
Pengarah
Hospital Tuanku Ja’afar Seremban (HTJS)

Yang Berusaha Encik Ramzuz Mohd Rashid
Pengarah Pentadbiran dan Perhubungan Kerajaan, MPOA

Yang Dihormati Ketua-Ketua Jabatan

Pakar-pakar di HTJS

Semua Petugas Barisan Hadapan

Rakan-rakan media

Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian.

 

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

1. Terlebih dahulu, saya ingin menzahirkan penghargaan dan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada petugas perubatan dan kesihatan, khususnya di barisan hadapan di HTJS yang terdiri daripada pakar-pakar, pegawai perubatan, Ketua Jururawat, jururawat-jururawat dan semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Andalah semua ’Wira Yang Tak Didendang’ yang terbaik selaku #BARISANHADAPAN. Saya juga dimaklumkan HTJS merupakan hospital rujukan bagi seluruh Negeri Sembilan.

2. Sekalung penghargaan juga kepada petugas belakang tabir yang memainkan peranan penting dalam membendung penularan COVID-19 dan semua perkara berkaitan rawatan perubatan, kecemasan dan kesihatan di sini.

3. Tidak kurang jua saya ingin merakamkan jutaan ribuan terima kasih kepada ketua-ketua jabatan, rakan-rakan media, petugas-petugas pentadbiran, kewangan, keselamatan dan sebagainya yang sudi berkumpul pada hari ini.

Tuan-tuan dan puan-puan

4. Saya mewakili seluruh warga Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) merakamkan ribuan terima kasih kami kepada semua petugas barisan hadapan di HTJS, Seremban, Negeri Sembilan yang mempunyai Prinsip dalam Kerjaya iaitu Konsep Tiga I (3 i ):
I – IKHLAS
I – INTEGRITI
I – IHSAN

5. Sebagai tanda sokongan berterusan dan meringankan beban kerajaan, Persatuan Minyak Sawit Malaysia (MPOA) dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) menerusi KPPK hari ini dengan penuh keikhlasan menyumbangkan seunit ICU ventilator model Elisa bernilai RM120,000 dan pelitup muka sebanyak 20,000 helai menjadikan jumlah nilai keseluruhan sumbangan adalah RM140,000.

6. MPOA juga telah menyalurkan beberapa sumbangan berupa peralatan perubatan seperti ventilator, kit ujian COVID-19, sanitasi tangan, pelitup muka, barangan kesihatan dan beg makanan kepada KKM termasuk beberapa buah hospital seperti Hospital Kuala Lumpur (10 April 2020), Hospital Serdang (26 Mac 2020), Hospital Selayang (4 Ogos 2020) dan Hospital Raja Perempuan Zainab II (HRPZ II), Kota Bharu Kelantan (13 September 2020) yang kesemuanya bernilai RM5.234 juta.

Tuan-tuan dan puan-puan,

7. KPPK menerusi jabatan/agensi di bawahnya sentiasa PRIHATIN dan bersama ANDA SEMUA bagi memastikan kelangsungan dalam membantu pihak hospital khususnya bagi membendung dan merawat pesakit COVID-19 di negara ini. Kami telah melancarkan Tabung PRIHATIN COVID-19 KPPK seawal Mac 2020. Pelbagai bantuan telah disalurkan oleh penyumbang terbesar sektor agrikomoditi negara khususnya pengeluar sarung tangan getah di Malaysia, sektor kayu-kayan dan jua MPOA.

8. Demi negara, bangsa dan anak-anak kita, marilah kita bersama-sama memastikan tahap kesihatan dan penularan COVID-19 dapat dibendung di Malaysia. Bermula dengan niat yang ikhlas, penuh integriti dan keihsanan, kita sama-sama memastikan komitmen kerajaan kekal utuh dalam mengawal penularan COVID-19 yang tanpa kita sedar atau tidak virus ini telah hidup, berakar umbi dan bertebaran di muka bumi Malaysia malah di seluruh dunia.

9. Akhir kata, saya menyeru kita semua memanjatkan doa supaya dapat bersama-sama meneruskan usaha yang baik ini untuk semua. Diharap sumbangan ini akan memberi manfaat kepada semua.

Sekian, terima kasih.

Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi
Seremban, Negeri Sembilan
15 Oktober 2020

 Jata

KEMENTERIAN PERUSAHAAN
PERLADANGAN DAN KOMODITI

UCAPAN YANG BERHORMAT TUAN WILLIE MONGIN
TIMBALAN MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

22 SEPTEMBER 2020, KUCHING, SARAWAK


Yang Berusaha Puan Kanagadevi Pachaiappan
Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Industri Koko dan Lada
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK)

Yang Berusaha Encik Stanley Liew
Ketua Pengarah, Lembaga Lada Malaysia

Encik Philip Gaweng
Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan), Lembaga Lada Malaysia

Encik Langgi Chaling
Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Pasaran & Perniagaan, Lembaga Lada Malaysia

Para peserta kursus

Rakan-rakan media

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian.

Selamat pagi dan salam sejahtera,

Saya amat berbesar hati kita dapat bertemu dalam suasana yang harmoni sempena Majlis Penutupan Bengkel Pembangunan Agropreneur Lada Siri 5 Tahun 2020 dalam suasana norma baharu pada hari ini. Walaupun norma baharu, tetapi tugas dan tanggungjawab kita tetap perlu dilaksanakan. Tahniah saya ucapkan ke Lembaga Lada Malaysia (MPB) atas inisiatif penganjuran program seumpama ini.

2. Hari ini merupakan majlis penutup Bengkel Pembangunan Agropreneur Lada Siri 5 Tahun 2020 yang telah diadakan selama dua hari bermula semalam. Saya difahamkan seramai 46 peserta yang menyertai bengkel pembangunan agropreneur ini dan saya amat berbesar hati kerana berpeluang untuk bertemu dengan semua bakal usahawan lada yang telah menyertai kursus ini dengan jayanya.

3. Bengkel ini dianjurkan bagi meningkatkan pengetahuan usahawan mengenai keusahawanan seperti pendaftaran dan pembiayaan perniagaan, persijilan halal, penguatkuasaan dan pelesenan serta potensi pasaran untuk usahawan lada yang mana saya yakin bahawa asas-asas ini amat penting sebelum memulakan perniagaan. Diharap melalui bengkel ini, para peserta dapat meningkatkan kualiti produk-produk berasaskan lada dengan harga yang lebih tinggi dan meneruskan pertumbuhan dan pembangunan sektor hiliran lada bersama pihak MPB, sama ada sebagai usahawan food product ataupun non-food product.

Tuan-tuan dan puan-puan,

4. Keusahawanan adalah penting dalam dunia perniagaan hari ini. Ia menjadi pemangkin kepada perubahan dan perkembangan ekonomi. Secara umumnya, peranan keusahawanan dalam pembangunan ekonomi bukan setakat meningkatkan kadar per kapita pengeluaran dan pendapatan, ia juga melibatkan perubahan kepada struktur perniagaan dan masyarakat. Malah, medium pemasaran produk juga kini semakin berkembang menerusi e-dagang seperti Lazada, Zalora, Shopee, Alibaba Carousell, eBay dan sebagainya.

5. Selain itu, terdapat juga peniaga yang memasarkan produk mereka melalui platform media sosial seperti Facebook dan Instagram atau menggunakan khidmat selebriti dan social media influencer untuk membantu mempromosikan produk. Kesemua platform ini secara tidak langsung mewujudkan persaingan sihat dalam kalangan peniaga. Maka tidak hairanlah jika pada masa ini semakin ramai masyarakat terutamanya golongan belia berminat untuk menceburi bidang perniagaan yakni secara dalam talian (online) dengan menerokai potensi diri walaupun hanya menjual kerepek pisang, aksesori, produk penjagaan kulit wajah, pakaian mahupun alatan kosmetik.

6. Hal ini merupakan satu perkembangan positif yang berlaku di negara kita kerana ia bukan sahaja dapat mengoptimumkan sumber dan kepakaran diri, tetapi ia juga menjadi salah satu sumber pendapatan sampingan dan saya yakin bahawa sekiranya diberikan peluang, golongan yang berpotensi ini pasti dapat mengembangkan perniagaan kecil-kecilan mereka ke peringkat yang lebih tinggi.

Tuan-tuan dan puan-puan,

7. Saya difahamkan bahawa sebelum ini juga terdapat beberapa program agropreneur yang telah diadakan di Sibu, Bintulu, Sabah dan Johor yang telah mendapat sambutan daripada bakal usahawan lada di kawasan tersebut dan saya percaya ia merupakan satu titik tolak buat mereka yang berhasrat untuk menceburi bidang keusahawanan.

8. Program agroprenuer ini juga melahirkan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) seperti produk makanan dan bukan makanan di bawah bimbingan MPB seperti MDF Global Sdn. Bhd., Joeyees Trading, AJ Truly Spices, Puhus Pepper Plantation Sdn. Bhd., Amaris Plantation, MUSC Food Industries Sdn. Bhd., Quality Spice dan lain-lain lagi telah membuktikan bahawa kementerian melalui MPB serius dalam melahirkan lebih ramai usahawan komoditi lada di negara kita.

Tuan-tuan dan puan-puan,

9. Bagi merancakkan lagi penglibatan serta penyertaan masyarakat dalam bidang agropreneur, kerajaan melalui MPB telah memperkenalkan Skim Pembiayaan Pembangunan Pemasaran yang diperuntukkan untuk pembelian mesin atau bahan asas pengilangan bagi kegunaan penghasilan produk lada atau produk berasaskan lada sahaja.

10. Oleh yang demikian, peserta yang berminat boleh membuat permohonan pembiayaan daripada MPB atau dimuat turun dari laman web rasmi MPB. Untuk makluman semua, pada tahun 2019, seramai lima usahawan hiliran lada bimbingan MPB telah menerima bantuan mesin atau bahan asas pengilangan melalui program ini.

11. Selain itu, di bawah Program Pembangunan Usahawan yang dilaksanakan oleh MPB, usahawan turut didedahkan dengan pelbagai kursus dan latihan yang berkaitan dalam pembangunan produk tambah nilai. Program ini mempelbagaikan lagi penggunaan lada secara inovatif dan komersial serta mengembangkan perniagaan mereka melalui penyertaan dalam pameran tempatan dan bertaraf antarabangsa yang dianjurkan di dalam negara.

12. Maka pekebun kecil lada dan orang awam yang berminat dan serius untuk menceburi bidang keusahawanan terutamanya dalam menghasilkan produk tambah nilai berasaskan lada, amat digalakkan untuk menyertai program seperti ini.

Tuan-tuan dan puan-puan,

13. Saya yakin 46 peserta yang hadir untuk mengikuti kursus pada hari ini pastinya mempunyai impian untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Namun anda perlu ingat, perjalanan anda sebagai seorang usahawan ini masih jauh dan bakal berdepan dengan pelbagai cabaran.

14. Nasihat saya pada anda, bidang keusahawanan ini memerlukan minat dan komitmen yang tinggi, anda perlu sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu dan pengetahuan tentang selok-belok perniagaan. Komitmen yang berterusan ditambah lagi dengan semangat tidak mudah mengalah haruslah menjadi semangat rutin sebagai seorang usahawan. Pengetahuan mengenai pengurusan kewangan, pentadbiran perniagaan dan pemasaran adalah merupakan asas dalam menentukan hala tuju perniagaan anda.

15. Selain itu, bakal usahawan juga diseru untuk menerokai pengetahuan dan kemahiran dalam aplikasi teknologi yang bersesuaian dengan perniagaan kerana ia mampu meningkatkan produktiviti dan kualiti produk serta perkhidmatan yang diusahakan.
Hadirin yang dihormati sekalian,

16. Sebelum mengakhiri ucapan, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada pihak MPB kerana telah berjaya menganjurkan program seumpama ini yang pastinya memberi manfaat kepada bakal usahawan sekalian.

17. Tahniah juga diucapkan kepada para peserta bengkel yang terlibat atas komitmen anda untuk hadir dan terlibat dalam bengkel ini. Diharapkan agar segala ilmu dan perkongsian yang anda peroleh dapat digunakan sebaik mungkin dalam memulakan perniagaan yang mampu menjana pendapatan lumayan. Justeru, saya berharap agar tuan-tuan dan puan-puan, peserta kursus yang hadir pada hari ini untuk terus gigih berusaha meningkatkan pengeluaran produk-produk berasaskan lada.

18. Akhir kata, saya secara rasminya menutup Bengkel Pembangunan Agropreneur Lada Siri 5 Tahun 2020.

 

Sekian, terima kasih.

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
Kuching, Sarawak
22 September 2020

 

Jata

TEKS UCAPAN

YB DATO’ DR. MOHD KHAIRUDDIN BIN AMAN RAZALI

MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

 


MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN KPPK

BERSEMPENA

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC)  

DEWAN SERBAGUNA

09 SEPTEMBER 2020


 

بسم الله الرحمن الرحيم 

Yang Berhormat Tuan Willie Mongin
Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Yang Berhormat Dato’ Sri Dr. Wee Jeck Seng
Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Yang Berbahagia Tuan Ravi Muthayah
Ketua Setiausaha
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK)

Yang Berusaha Tuan Toisin Gantor
Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik & Pengurusan) KPPK

Yang Berusaha
Encik Mad Zaidi bin Mohd Karli
Timbalan Ketua Setiausaha (Perladangan dan Komoditi) KPPK

Setiausaha-setiausaha Bahagian

Pegawai-pegawai Kanan

Para Penerima APC yang diraikan

Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian.

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

PENDAHULUAN

 • Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua pihak kerana menganjurkan Majlis Perhimpunan Kementerian bersempena Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) bagi Tahun 2020. Sesungguhnya, saya amat berbesar hati untuk hadir dan menyempurnakan majlis ini.
 • Sebelum itu, saya nak berpantun dulu

Jejaran mengkudu berbias kesuma,
Di celah angsana di Tanah jawa;
Ucapan aluan pembuka bicara,
Di Dewan Serbaguna KPPK kita bersua.

PENGIKTIRAFAN KEPADA PENJAWAT AWAM

 • Alhamdulillah pada petang ini, merupakan kali pertama saya bersua muka dengan hampir keseluruhan warga KPPK. Hari ini jua kita berada di majlis yang cukup bermakna bagi mengiktiraf, menghargai dan meraikan para pegawai dan warga KPPK yang telah menunjukkan prestasi cemerlang serta memberikan sumbangan terbaik sepanjang tahun lepas. Saya dimaklumkan seramai 20 orang warga KPPK telah terpilih sebagai penerima APC. Syabas dan tahniah diucapkan.

Hadirin hadirat sekalian,

TUGAS DAN PERANAN PEMIMPIN

 • Pemimpin boleh datang dan pergi. Pemimpin boleh sentiasa bersilih ganti. Namun, tugas, peranan dan tanggungjawab pemimpin adalah bagi mengekalkan kestabilan politik, berusaha untuk menunaikan kewajipan kami sebagai pemimpin yang terbaik demi agama, bangsa dan negara.
 • Pemimpin mempunyai visi, misi serta agenda demi memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia. Pemimpin diamanahkan untuk memikul tanggungjawab sebagai pemimpin politik yang bukan bersandarkan kepada politik sempit dan berkepentingan individu.
 • Dalam aspek pentadbiran, kita sentiasa berusaha mewujudkan suasana hubungan harmoni, mesra, akrab antara pemimpin dan rakyat khususnya warga KPPK. Keharmonian sudah pasti berhasil dengan nawaitu yang ikhlas, semangat kerjasama yang padu, erat lagi utuh antara warga dengan pemimpin. Mesti dilihat dari sudut positif, demi memastikan negara kita memperoleh kestabilan ekonomi terbaik dunia terutamanya sektor komoditi utama.
 • Selaku insan yang diamanahkan untuk menerajui KPPK, kita perlu mempunyai kebijaksanaan dan keberanian luar biasa dalam menangani sebarang isu, cabaran serta konflik khususnya dalam ekonomi dunia yang tidak stabil ekoran pandemik COVID-19 yang jelas memberi impak yang amat besar terhadap sektor ekonomi, pekerjaan malah jutaan tuntutan masyarakat pada masa kini.
 • Islam mengajar umatnya untuk memelihara kebajikan dan hak semua rakyat tanpa mengira kaum, agama serta adat resam. Islam mengajar ummah untuk sentiasa ikhlas dalam setiap perbuatan. Semua agama menuntut perkara yang sama demi kebaikan dan kesejahteraan sesama umat.
 • Kita semua sebagai penggerak KPPK harus sentiasa bermusyawarah sebelum menetapkan sesuatu keputusan yang muktamad dalam hal berkaitan kepentingan rakyat dan negaranya. Dengan adanya musyawarah, barulah semua pihak dapat berbincang kepentingan dan kebaikan semua.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

TUGAS DAN PERANAN WARGA KPPK

 • Saya berharap seluruh warga kementerian dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai penjawat awam dengan penuh sikap Rabbani, setia kepada pemimpin, komited dalam tugas dan kerja yang diberikan, mengamalkan budaya kerja norma baharu yang lebih mementingkan persekitaran selamat dan kondusif serta menentukan integriti dan tadbir urus yang baik.

 • Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh warga KPPK yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam bersama-sama bekerja dalam budaya norma baharu COVID-19 demi pencapaian sektor komoditi. Justeru, perubahan awal yang telah diluluskan selaras dengan dasar-dasar Kementerian, kita telah mengubah Visi dan Misi KPPK yang baharu.

VISI & MISI KPPK BAHARU

 • Visi - Menjadikan Malaysia peneraju agrikomoditi yang berdaya saing dan lestari di pasaran global bagi kemakmuran bersama.
 • Misi - Meningkatkan daya saing global Malaysia menerusi produk-produk agrikomoditi yang bernilai tinggi dan lestari.
 • Pindaan ini dibuat selaras dengan perubahan nama Kementerian daripada Kementerian Industri Utama kepada Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) serta perubahan pucuk pimpinan yang baharu dan penggunaan terma agrikomoditi yang telah mendapat pengesahan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) pada 9 Julai 2020.

ISTILAH AGRIKOMODITI

Penggunaan terma agrikomoditi telah mendapat pengesahan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka pada 9 Julai 2020.  Istilah agrikomoditi ini secara khususnya merujuk kepada aktiviti pertanian dibawah KPPK.  Pada masa ini, agrikomoditi merangkumi subsektor sawit, getah, kayu-kayan, koko, lada dan kenaf.

Tuan-tuan dan puan-puan,

PENCAPAIAN KPPK BAGI TEMPOH ENAM BULAN (JANUARI HINGGA JUN 2020 )

 • Bagi tempoh 6 bulan pertama tahun 2020, sektor agrikomoditi telah mencatatkan jumlah nilai dagangan (total trade) sebanyak 0 bilion, manakala imbangan dagangan (trade balance) adalah sebanyak RM45.5 bilion. Pendapatan eksport produk-produk komoditi bagi tempoh tersebut adalah sebanyak RM63.7 bilion atau 14.2 peratus daripada keseluruhan pendapatan eksport negara. Nilai eksport komoditi mengalami sedikit peningkatan iaitu 4.3 peratus berbanding tempoh yang sama pada tahun 2019.

 • Peningkatan nilai eksport produk agrikomoditi ini disebabkan oleh faktor peningkatan eksport produk utama seperti minyak sawit, oleokimia berasaskan sawit dan sarung tangan getah. Nilai eksport produk-produk sawit telah meningkat sebanyak 3.2 peratus kepada RM33.0 bilion berbanding tempoh sama pada tahun sebelumnya. Eksport produk-produk getah turut meningkat sebanyak 18.3 peratus bagi tempoh Janauri hingga Jun 2020 dengan nilai eksport sebanyak RM17.8 bilion. Walaupun nilai export mengalami peningkatan, kuantiti eksport produk agrikomoditi menunjukkan penurunan seperti peningkatan eksport produk-produk sawit telah menurun sebanyak 12.3 peratus kepada 12.1 juta tan.

 • Selain itu, pada suku kedua tahun 2020, aktiviti-aktiviti di peringkat huluan dan hiliran sektor agrikomoditi turut menyumbang sebanyak 7.1 peratus atau RM20.6 bilion kepada jumlah keseluruhan KDNK negara.

 • LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH KERAJAAN BAGI MENANGANI WABAK COVID-19

  (a) Pengoperasian Pejabat Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)
  Kerajaan sentiasa berusaha untuk memastikan penyampaian Perkhidmatan Awam sentiasa berada di tahap yang baik dan efektif di samping mengambil berat tentang keselamatan dan kebajikan pegawai termasuk dengan membenarkan Penjawat Awam untuk bekerja dari rumah (WFH). Langkah ini telah membantu mengurangkan risiko penularan wabak ini di kalangan Penjawat Awam.

  (b) Bagi mengurangkan penularan wabak COVID-19, semua warga KPPK dipohon untuk mematuhi Standard of Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Kerajaan      seperti memakai topeng muka ketika berada di tempat awam, mengamalkan jarak social, mengamalkan kebersihan tangan dan diri serta mendapatka rawatan segera sekiranya tidak sihat dan mempunyai kontak rapat kepada kes positif COVID-19.

  (c) Sistem Kawalan Kendiri MyCHASE merupakan kolaborasi yang terbaik yang dibangunkan oleh UNIZAR yang mana KPPK adalahsatu-satunya Kementerian yang memantau tahap kesihatan warganya diawal penularan COVID-19. Namun, kita tidak dapat menafikan kini, sistem MySejahtera digunakan sepenuhnya secara meluas.

  (d) 
  Insentif Yang Diberikan kepada Kementerian:
        (1) Meningkatkan eksport dan daya saing produk sawit melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA).          
             -  
  Pengecualian 100% duti eksport ke atas minyak sawit mentah, minyak isirong sawit mentah dan minyak isirong sawit yang diproses mulai 1 Julai 2020 hingga 31                       Disember 2020. Jumlah kuantum pengecualian yang diberikan adalah sebanyak RM200 juta

        (2) Menyokong produktiviti agrikomoditi melalui Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat (PRE PRIHATIN)

            -  Peruntukan tambahan sebanyak RM20 juta telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan pada 27 Mac 2020 bagi melaksanakan projek Bantuan Input Pertanian                    Pekebun Kecil di Bawah Sektor Perladangan dan Agrikomoditi pada tahun 2020.
            -  Peruntukan tambahan adalah secara one-off kepada pekebun kecil lada, koko dan kenaf.
            -  Pecahan peruntukan:
              (a) RM2.69 juta untuk sektor koko

              (b)16.11 juta untuk sektor lada; dan

              (c )1.2 juta untuk sektor kenaf 

 • Kerajaan telah melaksanakan Program Biodiesel B20 (adunan 20% metil ester sawit (PME) dan 80% diesel petroleum) di sektor pengangkutan secara berfasa pada Januari 2020 bermula di Langkawi pada 1 Januari 2020 manakala, di Labuan bermula 15 Januari 2020. Namun, ianya adalah berdasarkan kesediaan naik taraf depoh pengadunan biodiesel dengan kerjasama syarikat-syarikat petroleum.

 • Saya telah membuat penyelarasan semula bagi Pelaksanaan Program Biodiesel B20: Sektor Pengangkutan ekoran Pandemik COVID-19 iaitu;
  i)   Sarawak pada 1 September 2020;

  ii)  Sabah pada 1 Januari 2021;
  iii) Semenanjung Malaysia pada 15 Jun 2021

 • Pelaksanaan Program Biodiesel B20 di sektor pengangkutan adalah satu langkah proaktif kerajaan bagi menggalakkan penggunaan minyak sawit domestik dengan anggaran pertambahan penggunaan minyak sawit sebanyak 534,000 tan setahun. Menerusi pelaksanaan Program Biodiesel B20 di sektor pengangkutan, kira-kira 1.06 juta tan minyak sawit setahun akan digunakan dalam negara dan menyumbang kepada pengurangan pelepasan gas rumah kaca (GHG) sebanyak 3.2 juta tan CO2 setara setahun.

 • Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini serta merakamkan penghargaan kepada semua penerima APC KPPK. Syabas dan tahniah sekali lagi. Dengan ini saya merasmikan Majlis Perhimpunan Bulanan KPPK dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) bagi tahun ini.

  Pohon berangan tempat bertemu,
  Girangnya rasa si anak dara;
  Baliklah tuan membawa ilmu,
  Binalah bangsa bangunkan negara

  Di atas dahan burung tempua,
  Melihat rusa tepi perigi;
  Salam perpisahan untuk semua,
  Lain masa bersua lagi.

  Sekian, terima kasih.

  KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
  09 SEPTEMBER 2020

TEKS UCAPAN
YH DATO’ DR ZAIROSSANI MOHD NOR KETUA PENGARAH
LEMBAGA GETAH MALAYSIA
MAJLIS PELANCARAN APLIKASI RRIMNIAGA LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)
INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA, SERI ISKANDAR, 4 SEPTEMBER 2020


YB Dato' Dr Mohd. Khairuddin Aman Razali Menteri
Perusahaan Perladangan dan Komoditi

En. Mad Zaidi bin Mohd Karli
Timbalan Ketua Setiausaha (Perladangan & Komoditi) Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Dif-dif Kehormat

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Bismillahirrahmanirrahim,
1. Alhamdulillahi Rabbil A’lamin, Wa bihi Nasta’in. Selawat dan Salam ke atas Nabi Muhammad SAW, Rasul junjungan dan ikutan sepanjang zaman. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia-Nya, dapat kita bersama-sama hadir dalam MAJLIS PELANCARAN APLIKASI RRIMNIAGA pada pagi yang berbahagia ini. Dikesempatan ini juga, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada YB Dato’ Sri Dr Wee Jeck Seng, Timbalan

Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, atas kesudian beliau untuk hadir merasmikan majlis.

2. Seterusnya ucapan terima kasih saya ditujukan kepada warga kerja LGM kerana telah bekerja keras untuk mengaturkan majlis ini, dan seterusnya memberi ruang dan peluang kepada saya untuk bertemu dengan warga getah di Negeri Perak. Terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kepada semua para hadirin yang hadir, khususnya para pekebun kecil dan peraih getah kerana kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk meluangkan masa. Sesungguhnya kehadiran tuan-tuan dan puan-puan membuktikan kesungguhan kita untuk sama-sama melihat masa depan industri getah Negara yang lebih cemerlang.

Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian,

3. Insentif Pengeluaran Getah (IPG) telah diperkenalkan oleh kerajaan bagi membantu pekebun kecil getah menangani impak kejatuhan harga getah ke atas pendapatan yang diperolehi. Maka, pendapatan tuan-tuan dan puan-puan akan terus terjamin disamping tetap menjalankan aktiviti penorehan getah bagi menyokong industri getah Negara. Dari tempoh Januari 2020 hingga Ogos 2020, LGM telah memproses sejumlah 537,424 permohonan tuntutan IPG di seluruh Negara. Untuk jumlah permohonan tersebut, sebanyak RM106.6 juta telah dibayar kepada pekebun kecil getah. Namun, LGM akan terus prihatin dan komited untuk memproses jumlah tuntutan yang lebih banyak pada satu-satu masa dengan sistem pemprosesan yang lebih telus, mudah dan cepat. Oleh yang demikian, sudah pasti lebih ramai golongan pekebun kecil getah dapat menikmati manfaat IPG dalam tempoh yang lebih singkat dan pantas tanpa karenah birokrasi yang tidak wajar.

4. Di peringkat LGM pula, kami senantiasa memberi penekanan dalam usaha penyelidikan dan inovasi. Ini kerana LGM percaya, cetusan idea- idea yang kreatif dan inovatif dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti kepada organisasi dan seterusnya meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan. Dalam konteks sektor awam, sesuatu inovasi seharusnya dapat memberi manfaat kepada pihak awam iaitu rakyat atau public value serta dapat memberi nilai tambah kepada keadaan yang sedia ada. Pekebun kecil getah merupakan salah satu sumber inspirasi kami bagi penghasilan inovasi yang bermutu tinggi. Terbaru, aplikasi RRIMniaga telah diilhamkan bagi mencapai maksud peningkatan perkhidmatan ini.

5. Aplikasi RRIMniaga mempunyai kelebihan bagi pekebun kecil untuk membuat tuntutan IPG. Ini kerana ia dihubungkan terus dengan sistem data pekebun kecil bagi setiap aktiviti urus niaga getah yang dijalankan. Maka, pekebun kecil akan mendapat manfaat IPG tanpa melalui proses konvensional kerana ia mampu merekod transaksi pembelian secara automatik dan mengeluarkan resit pembelian secara elektronik. Bagi pencapaian inovasi aplikasi RRIMniaga ini, syabas saya ucapkan kepada warga kerja LGM kerana telah membuahkan hasil yang begitu bermakna dan signifikan. Saya berharap usaha anda semua tidak terhenti di sini, malah dilipat gandakan lagi untuk pembangunan penyelidikan yang akan datang.

6. Untuk para pekebun kecil getah pula, saya ingin menyeru agar tuan- tuan dan puan-puan yang masih belum membuat pendaftaran Permit Autoriti Transaksi-Getah atau PAT-G untuk melaksanakan pendaftaran dengan kadar segera agar manfaat IPG ini dapat dinikmati oleh tuan-tuan

dan puan-puan semua. Sukacita diingatkan bahawa tiada sebarang caj dikenakan untuk pendaftaran dan pengeluaran Kad Pat-G. Ia diberikan secara percuma.

7. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Dato’ Sri Dr. Wee Jeck Seng, Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi di atas kehadiran beliau untuk merasmikan MAJLIS PELANCARAN APLIKASI RRIMNIAGA ini. Tidak ketinggalan juga kepada Ahli Jawatankuasa Penganjur serta semua pihak yang terlibat dalam penganjuran majlis hari ini. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan semua.

Sekian, terima kasih.

Lembaga Getah Malaysia 3 September 2020

UCAPAN
YB DATO’ DR MOHD KHAIRUDDIN AMAN RAZALI
MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
MAJLIS PELANCARAN APLIKASI RRIMniaga PERINGKAT NEGERI PERAK
DEWAN DATO’ MAHARAJALELA INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA, SERI ISKANDAR PERAK

JUMAAT, 4 SEPTEMBER 2020


(VIP-VIP)

YB Dato’ Haji Ahmad Nazlan Idris
Pengerusi
Lembaga Getah Malaysia

Encik Mad Zaidi Mohd Karli
Timbalan Ketua Setiausaha
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

YH Dato’ Dr Zairossani Mohd Nor
Ketua Pengarah
Lembaga Getah Malaysia

YBhg Tan Sri-Tan Sri, Dato’-Dato’, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan serta para hadirin yang dihormati sekalian,

Salam Sejahtera dan Selamat Pagi,

Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Lembaga Getah Malaysia (LGM) atas inisiatif menganjurkan MAJLIS PELANCARAN APLIKASI RRIMniaga pada pagi ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan kepada semua yang hadir terutamanya pekebun-pekebun kecil getah yang merupakan tunjang ekonomi negara.
Tuan/Puan yang dikasihi sekalian,

2. Dalam pembangunan negara, Kerajaan sentiasa mengambil berat kepada setiap golongan masyarakat khususnya terhadap masalah dihadapi masyarakat luar bandar, termasuk pekebun kecil getah bagi meningkatkan taraf hidup dan secara tidak langsung dapat mengurangkan kadar kemiskinan. Dalam hal ini Kerajaan melaksanakan beberapa langkah termasuk pembangunan kawasan pertanian dan penyediaan infrastruktur agar penduduk luar bandar juga terbabit dalam arus pembangunan negara.

3. Industri getah turut memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara. Pada tahun 2019, hasil pendapatan getah dan produk getah telah menyumbang sebanyak RM30.92 bilion kepada nilai pendapatan eksport negara manakala industri kayu dan perabot getah menyumbang sebanyak RM9.5 billion. Bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini, eksport getah asli dan produk getah telah meningkat sebanyak 18.3% kepada RM17.8 bilion daripada RM15.0 bilion pada tahun 2019. Sumbangan yang besar ini adalah hasil kerjasama semua pihak termasuk pekebun kecil getah sendiri.

4. Namun, pendapatan negara ini juga akan terjejas apabila harga getah tidak menentu. Untuk makluman semua, Kerajaan tidak dapat mengawal harga getah kerana ia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penawaran dan permintaan getah serta kadar pertumbuhan ekonomi dunia khususnya negara-negara pengguna getah utama. Di samping itu, ia juga dipengaruhi oleh dasar kewangan di negara-negara pengimport utama seperti China, Eropah dan Jepun.
5. Harga getah yang rendah pada masa kini pula disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 yang menyebabkan negara-negara pengguna utama getah seperti China, terpaksa menangguhkan aktiviti-aktiviti ekonomi. Keadaan ini telah menyebabkan stok getah yang berlebihan di pasaran antarabangsa yang menyebabkan harga terus rendah. Kerajaan memahami kesan penurunan harga getah kepada pekebun kecil. Sehubungan dengan itu, Kerajaan mengambil pelbagai langkah jangka pendek dan jangka panjang bagi menstabilkan harga getah agar pendapatan pekebun kecil getah lebih terjamin.

Tuan/Puan yang dihormati sekalian,

6. Seperti yang dimaklumkan oleh YB Pengerusi LGM sebentar tadi, Insentif Pengeluaran Getah (IPG) adalah satu insentif yang akan diberikan kepada pekebun kecil getah bagi setiap kilogram getah yang dijual apabila purata harga bulanan getah sekerap berada di bawah paras RM2.50 sekilogram. Skim IPG ini akan membantu pekebun kecil menikmati harga getah tidak kurang daripada RM2.50 sekilogram. IPG yang diperkenalkan sejak tahun 2015 ini, mempunyai beberapa proses dan pekebun kecil perlu menghantar borang-borang berkaitan kepada LGM bagi mendapatkan IPG. Proses tuntutan ini sedikit sebanyak telah menyukarkan pekebun kecil untuk menikmati IPG.

7. Bagi mengatasi masalah ini, LGM telah membangunkan aplikasi RRIMniaga yang merupakan satu aplikasi telefon pintar yang digunakan oleh pelesen untuk merekodkan urus niaga getah. RRIMniaga dapat mempercepatkan proses tuntutan IPG daripada LGM. Kelebihan sistem RRIMniaga adalah ia berhubung terus dengan sistem IPG apabila urus niaga getah antara pekebun kecil dengan pembeli berlaku. Pekebun kecil akan mendapat manfaat IPG tanpa melalui proses manual kerana sistem RRIMniaga akan merekod transaksi pembelian dan mencetak resit pembelian secara elektronik. Bayaran IPG akan dimasukkan terus ke akaun bank pemohon yang layak.

8. Penggunaan RRIMniaga telah mendapat sambutan yang amat memberansangkan pada peringkat percubaan selama hampir 24 bulan. Bermula di Melaka pada tahun Jun 2018, ia kini telah berkembang ke negeri Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan, Kedah, Perlis dan Perak. Melihat kepada kejayaan penggunaan RRIMniaga pada peringkat percubaan tersebut, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi telah mewajibkan supaya semua pelesen getah menggunakan aplikasi ini untuk semua transaksi jual beli getah bermula Januari 2021.

9. Bagi Negeri Perak, pengenalan RRIMNIaga telah dibuat bermula di Hulu Perak dengan taklimat pengenalan melibatkan 10 orang pelesen yang aktif di Hulu Perak pada Jun 2020. Sukacita dimaklumkan bahawa setakat 1 September 2020 ini, 40 pelesen di Negeri Perak telah menggunakan RRIMNiaga di Negeri Perak. Sasaran LGM ialah supaya semua 466 peruncit getah Negeri Perak telah maklum, dan mahir mengggunakan sistem RRIMniaga menjelang tempoh wajib guna pada 1 Januari 2021.

10. Ingin saya tekankan di sini bahawa penggunaan RRIMniaga tidak memerlukan sebarang perbelanjaan dari pekebun kecil getah. Semua peralatan RRIMniaga hanya diperlukan di peringkat pemborong getah melalui keperluan pelesenan bermula dari pelancaran RRIMniaga mulai hari ini.

11. RRIMniaga merupakan kejayaan penting bagi LGM dalam usaha untuk menyokong sektor huluan getah negara. Dengan usaha ini proses jual/beli getah akan dipermudahkan, dan proses tuntutan IPG bagi semua pihak yang berkelayakan akan dilakukan secara automatik dan atas talian. Penggunaan sistem RRIMniaga dilihat dapat meningkatkan bilangan pekebun kecil getah yang akan menerima manfaat IPG dari Kerajaan, sekaligus membantu menjaga kebajikan dan menjamin pendapatan mereka di kala harga getah yang rendah. Sehubungan itu, saya ingin mengucapkan syabas kepada LGM kerana telah berjaya membangunkan aplikasi RRIMniaga ini. Diharapkan LGM terus memacu kecemerlangan dalam menghasilkan lebih banyak produk-produk yang memberi manfaat kepada industri getah negara.

12. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir memberi sokongan di majlis ini. Dengan lafaz Bismillah hirrahman nirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Pelancaran RRIMniaga.

Sekian, terima kasih.

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
4 September 2020