TEKS UCAPAN YANG BERHORMAT PUAN TERESA KOK, MENTERI INDUSTRI UTAMA 
SEMPENA PROGRAM PERHIMPUNAN MPI, BIL 7/2019 
BERTEMPAT DI DEWAN SERBAGUNA, ARAS G, KEMENTERIAN INDUSTRI UTAMA
PADA 19 SEPTEMBER 2019 (KHAMIS) 11.00 pagi


Salam Hormat, Salam Sejahtera dan Salam Sayangi Sawitku

Yang Berhormat, Datuk Seri Shamsul Mohd Akin, Timbalan Menteri Industri Utama

Yang Berbahagia, Dato’ Dr Tan Yew Chong
Ketua Setiausaha Kementerian Industri Utama

Yang Berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin,

Para warga kementerian, agensi serta rakan-rakan media yang sentiasa menyokong dan memberikan publisiti yang baik.

Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian.

PENDAHULUAN

1. Terlebih dahulu dipanjangkan kesyukuran kepada Tuhan kerana dapat kita bersama-sama pada hari ini berkumpul bagi program Perhimpunan Kementerian Industri Utama (MPI) pada pagi yang indah dan damai ini.

2. Saya juga ingin merakam ucapan terima kasih kepada semua warga MPI dan agensi yang telah terlibat dan bertungkus-lumus dalam menjayakan semua aktiviti Kementerian selama ini.

PENCAPAIAN SEKTOR AGRIKOMODITI BAGI TEMPOH JANUARI-JULAI 2019

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

3. Bagi tempoh Januari-Julai 2019, sektor agrikomoditi telah mencatatkan jumlah nilai dagangan (total trade) sebanyak RM93.2 bilion dengan lebihan imbangan dagangan (trade balance) sebanyak RM49.1 bilion. Pendapatan eksport produk komoditi bagi tempoh tersebut adalah sebanyak RM71.2 bilion atau 12.5% daripada keseluruhan pendapatan eksport negara. Nilai eksport komoditi mengalami penurunan sebanyak 4.6% berbanding tempoh yang sama pada tahun 2018 yang mencatatkan nilai sebanyak RM74.6 bilion.

4. Penurunan nilai eksport produk agrikomoditi ini adalah disebabkan oleh faktor kejatuhan harga komoditi, khususnya minyak sawit, produk oleokimia berasaskan sawit dan getah asli. Walaupun nilai eksport mengalami penurunan, kuantiti eksport produk sawit telah meningkat sebanyak 10.9% kepada 16.0 juta tan metrik.

5. Selain itu, pada suku kedua tahun 2019, aktiviti-aktiviti di peringkat huluan dan hiliran sektor agrikomoditi turut menyumbang sebanyak 6.0% atau RM20.8 bilion kepada jumlah keseluruhan KDNK negara.

TOHMAHAN BERKAITAN ISU KEBAKARAN HUTAN DI KALIMANTAN, INDONESIA DISEBABKAN OLEH PEMBUKAAN LADANG KELAPA SAWIT

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

6. Empat syarikat tempatan telah dinamakan oleh Kerajaan Indonesia sebagai punca berlakunya kebakaran dihutan negara itu iaitu IOI Corporation, Sime Darby Bhd, TDM Bhd. dan Kuala Lumpur Kepong Bhd.

7. Tuduhan tersebut adalah sangat serius dan boleh menjejaskan imej syarikat berkenaan dan secara tidak langsung memburukkan nama Malaysia selaku negara pengeluar sawit serta boleh menjejas akses produk sawit ke pasaran antarabangsa.

8. Berdasarkan rekod MPI, kesemua syarikat Malaysia tersebut merupakan antara syarikat yang mengamalkan amalan penanaman sawit secara mampan. Rekod ini adalah berdasarkan Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO), Rundingan Meja Bulat Minyak Sawit Lestari (RSPO), Skim Pensijilan Kelestarian & Karbon Antarabangsa (ISCC) atau gabungan sistem pensijilan diiktiraf di peringkat antarabangsa.

9. Kesemua syarikat berkenaan bersedia untuk memberi kerjasama bagi menjawab dakwaan oleh Kerajaan Indonesia. Namun begitu, sehingga kini MPI masih belum menerima pengesahan dan laporan penuh daripada kesemua syarikat tersebut.

STATUS PROJEK PEMETAAN LADANG KELAPA SAWIT

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

10. Pada masa ini, MPI sedang mengumpulkan maklumat, peta dan data berkenaan sawit dan perhutanan untuk dijadikan sebagai input persediaan hujah balas terhadap Delegated Regulation yang dikeluarkan oleh Kesatuan Eropah (EU).

11. Input-input berkaitan pemetaan sawit dan perhutanan akan diteliti dan dianalisa oleh Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI) dan Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) dengan berpandukan kepada maklumat dan peta yang disediakan oleh Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM), Jabatan Pertanian (DOA) serta agensi-agensi lain yang berkaitan. Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli (KATS) akan mengemukakan maklum balas bagi maklumat yang dipohon dalam tempoh terdekat.

MISI EKONOMI DAN PROMOSI SAWIT/GETAH/KAYU BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA SEPTEMBER 2019

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

12. MPI giat menjalankan misi ekonomi dan promosi ke atas sawit, getah dan kayu ke negara-negara yang berpotensi besar bagi mengukuhkan ekonomi Malaysia. Antara misi ekonomi dan promosi yang telah diadakan bagi tempoh Januari hingga September 2019 adalah seperti berikut:

• Misi Bersama Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) ke Belgium pada 6 hingga 9 April 2019;

• Misi Ekonomi dan Promosi Sawit dan Kayu-kayan yang diketuai oleh YB Timbalan Menteri Industri Utama ke Arab Saudi pada 22 hingga 26 April 2019;

• Misi Ekonomi dan Promosi Sawit yang diketuai oleh saya ke United Kingdom, Belgium, Jerman, Itali dan Vatican City pada 3 hingga 13 Mei 2019;

• Misi Ekonomi dan Pelaburan Sawit dan Getah ke India pada 29 Julai hingga 2 Ogos 2019;

• Misi Ekonomi dan Promosi Sawit ke Vietnam dari 11 September 2019 hingga 14 September 2019;

• Program Globoil India 2019 ke Mumbai, India dari 25 September 2019 hingga 27 September 2019; dan

• Misi Ekonomi dan Promosi Sawit ke Negara-negara Afrika Timur (Republik Bersatu Tanzania, Republik Kenya dan Republik Demokratik Rakyat Ethiopia) yang dijaduallkan dari 28 September 2019 hingga 4 Oktober 2019 yang akan diketuai oleh saya sendiri.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

13. Pada perhimpunan kali ini saya ingin menyampaikan ucapan tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pegawai yang berjaya mendapat Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC). Anugerah ini hanya diberikan kepada Pegawai Perkhidmatan Awam yang mencapai kecemerlangan yang luar biasa dalam tugas yang diamanahkan serta aktif dalam penglibatan di luar seperti aktiviti kesukarelaan, kemasyarakatan dan sukan yang boleh mengharumkan nama organisasi dan negara.

14. Akhir kata, perjumpaan pada tengahari ini amat penting bagi saya untuk menyatakan hasrat pencapaian kementerian kita agar dapat di kongsi bersama.

15. Selain itu, pertemuan ini akan menjadi landasan bagi saya untuk beramah mesra dengan pegawai-pegawai saya dalam suasana harmoni dan damai.

16. Perhimpunan ini juga adalah merupakan medan untuk saya mengungkapkan ucapan terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan kepada saya semasa saya menerajui kementerian ini. Tanpa sokongan dan kerjasama daripada anda semua, tidak mungkin saya dapat melaksanakannya.

Saya akhiri dengan serangkap pantun ;

Tinggi Bukit Gilang Gemilang,
Air Laut Tenang-tenangan,
Budi sedikit tak kan hilang,
Buat kenangan sepanjang zaman