jata4

 

 

UCAPAN YB PUAN TERESA KOK, MENTERI INDUSTRI UTAMA
MAJLIS PERTUKARAN DOKUMEN PERJANJIAN PROJEK USAHASAMA
KAJIAN BIODIESEL SAWIT B30 ANTARA MPOB DAN UNIVERSITI TEMPATAN
DAN MAJLIS FLAG OFF KENDERAAN EURO 5 MENGGUNAKAN B20 USAHASAMA MPOB-JAMA
PADA 10 OKTOBER 2019, 11:00 – 12:30pm


Yang Berbahagia Dato’ Dr. Tan Yew Chong,
Ketua Setiausaha MPI

Yang Berbahagia Tan Sri Dato’Seri Mohd Bakke Salleh,
Pengerusi Lembaga MPOB

Yang Berusaha Dr. Ahmad Parveez Ghulam Kadir,
Ketua Pengarah MPOB

YBhg. Profesor Dr. Raha Abdul Rahim
Naib Canselor, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

YBhg. Profesor Dr. Shamsul Sahibuddin
Pro-Naib Canselor, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

YBhg. Profesor Dr. Rofina Yasmin Othman
Penolong Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Universiti Malaya (UM)

YBhg. Dato’ Dr. Mazliham Mohd Su’ud
Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif
Universiti Kuala Lumpur (UniKL)

YBhg. Profesor Madya Dr. Shahruddin Mahzan
Dekan, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

YBhg. Profesor And Chan
Dekan Fakulti Sains dan Kejuruteraan
Universiti Nottingham, Kampus Malaysia

Yang Berbahagia Dif-Dif Jemputan

Rakan-Rakan Media

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

Selamat pagi, salam sejahtera dan ‘Salam Sayangi Sawitku’

1. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Naib Canselor dan wakil-wakil universiti kerana sudi melapangkan masa untuk hadir ke majlis yang cukup bermakna pada pagi ini. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan kepada MPOB yang menjemput saya menyaksikan acara pertukaran dokumen perjanjian kajian adunan B30 antara MPOB dan universiti-universiti yang terlibat.

Tuan-tuan dan Puan-puan,

2. Seperti mana hadirin sedia maklum, Kerajaan telah melaksanakan Program Biodiesel Negara bermula dengan Program B5 yang telah dilaksanakan secara berfasa bagi sektor pengangkutan mulai Jun 2011 dan ditingkatkan ke B7 pada 2014. Seterusnya, adunan biodiesel sawit ditingkatkan kepada 10% dengan pelaksanaan Program B10 secara mandatori pada 1 Februari 2019 di sektor pengangkutan dan Program B7 pada 1 Julai 2019 di sektor industri. Pelaksanaan program biodiesel ini merupakan satu usaha yang sangat baik dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian alam sekitar melalui penggunaan tenaga boleh baharu berasaskan minyak sawit.

3. Indonesia telah melaksanakan program B20 semenjak Januari 2016 dan berhasrat untuk meningkatkan adunan ke B30 pada tahun 2020. Pada masa ini, kajian B30 masih sedang dijalankan oleh Indonesia melibatkan kerjasama antara agensi kerajaan, Persatuan Pengeluar Biodiesel (APROBI) dan Persatuan Aotomotif Indonesia (GAIKINDO). Penggunaan B20 juga telah dilaksanakan pada sektor industri bermula Oktober 2018.

4. Industri minyak sawit sedang menghadapi cabaran yang besar dari segi harga minyak sawit yang rendah bersama persepsi negatif terhadap isu-isu kelestarian dan pemeliharaan hutan. Kesatuan Eropah akan menghadkan minyak sawit sebagai biobahan api pada tahap penggunaan 2019 bermula 2023 dan menyekat sepenuhnya pada tahun 2030. Pelbagai tindakan telah diambil oleh Kementerian Industri Utama untuk membetulkan persepsi negatif terhadap minyak sawit termasuk penyebaran maklumat sebenar berkenaan khasiat minyak sawit, penanaman sawit secara mampan, pembukaan pasaran baru eksport minyak sawit, penggalakkan pembangunan produk hiliran tambah nilai dan sebagainya. Salah satu langkah Kementerian untuk meningkatkan penggunaan minyak sawit dalam negara adalah melalui program biodiesesl negara.

5. Sebagai persediaan untuk meningkatkan penggunaan biodiesel sawit, Kerajaan menerusi MPOB sedang giat menjalankan ujian lapangan penggunaan adunan biodiesel melebihi 10% seperti B15, B20, B30 dan B100 di dalam Malaysia dan luar negara dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA), Tsinghua University, Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor, syarikat pengeluar/pengedar kenderaan (OEM) dan syarikat pengangkutan seperti FGV Transport Services Sdn Bhd. Selain itu, semua kenderaan MPOB di Ibu Pejabat MPOB turut telah menggunakan B20 semenjak Jun 2019 tanpa sebarang masalah.

6. Kajian B30 bersama 6 universiti iaitu Universiti Malaya (UM), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Universiti Teknikal Melaka (UTeM), Universiti Kuala Lumpur (UniKL MFI) dan Universiti Nottingham cawangan Malaysia adalah antara usaha untuk mencapai aspirasi Kerajaan bagi melaksanakan program B30 pada masa akan datang. Program ini melibatkan pakar-pakar automotif dari universiti-universiti tempatan dan dijangka akan memberikan impak yang besar kepada negara dengan gabungan kepakaran saintis MPOB dan ahli akedemia di universiti. Jumlah keseluruhan kos kajian B30 dengan universiti adalah RM2.5 juta selama dua setengah tahun.

7. Penglibatan ahli-ahli akademik dalam program nasional seperti Program Biodiesel Negara adalah usaha yang harus digalakkan. Menerusi kepakaran automotif dari universiti dan Malaysia Automotive, Robotics and IoT Institute (MARii), saya berharap data-data teknikal berkenaan kesesuaian B30 dapat dikumpul dan digunakan oleh Kerajaan pada masa hadapan. Pihak universiti juga dipohon untuk memberi keutamaan kepada kajian ini dan menyempurnakannya dalam tempoh masa yang ditetapkan. Universiti juga dialu-alukan untuk mempromosikan program usahasama ini dan menyalurkan maklumat-maklumat yang tepat kepada masyarakat umum mengenai kebaikan penggunaan biodiesel. Saya juga berharap dengan pewujudan Centre of Excellence (CoE) oleh MARii, ujian dan kajian mengenai kenderaan biodiesel dapat dipertingkatkan.

Tuan-tuan dan Puan-puan,

8. Saya yakin para hadirin sedia maklum akan manfaat biodiesel pada alam sekitar dan ekonomi. Saya ingin tekankan disini bahawa pelaksanaan program biodiesel ini adalah merupakan langkah strategik Kerajaan bagi memastikan pengukuhan dan kestabilan harga minyak sawit dalam jangka panjang. Penggunaan biodiesel sawit turut akan menyumbang kepada kemampanan dan meningkatkan imej negara sebagai pengeluar minyak sawit kedua terbesar dunia.

9. Akhir kata, saya berharap usahasama ini akan membuahkan hasil yang positif bagi menyokong pelaksanaan program B30 pada masa akan datang.

Sekian, terima kasih.

Kementerian Industri Utama
7 Oktober 2019