SUKU PERTAMASUKU KEDUASUKU KETIGASUKU KEEMPAT

Prestasi KDNK Sektor Agrikomoditi Bagi Suku Pertama Tahun 2024

2023 KDNK ComingSoon

 

Prestasi KDNK Sektor Agrikomoditi Bagi Suku Kedua Tahun 2024

2023 KDNK ComingSoon

Prestasi KDNK Sektor Agrikomoditi Bagi Suku Ketiga Tahun 2024

2023 KDNK ComingSoon

Prestasi KDNK Sektor Agrikomoditi Bagi Suku Keempat Tahun 2024

2023 KDNK ComingSoon


Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa

Kementerian Perladangan dan Komoditi
No. 15, Aras 5-13,
Persiaran Perdana,
Presint 2,
62654 Putrajaya, MALAYSIA

No. Telefon: 03-88803371
Emel : psa [@] kpk.gov.my