KPK juga menerbitkan Data Set Agrikomoditi  secara berkala mengikut sukuan. Penerbitan ini  mengandungi maklumat perangkaan utama sektor Agrikomoditi

 

20212020

Data Set 2021

# KomoditiTahunVersiMuat Turun
1  SAWIT/ PALM OIL 2021 Oktober/2021  Data Set Sawit
2  GETAH/ RUBBER 2021 Oktober/2021  Data Set Getah
3  KOKO/ COCOA 2021 Oktober/2021  Data Set Koko
4  LADA/ PEPPER 2021 Oktober/2021  Data Set Lada
5  TEMBAKAU/ TOBACCO 2021 Oktober/2021  Data Set Tembakau
6  KENAF/ KENAF 2021 Oktober/2021  Data Set Kenaf
7  KAYU/ TIMBER & FORESTERY 2021 Oktober/2021  Data Set Kayu

**Dokumen ini di dalam Bahasa Inggeris sahaja.

Data Set 2020

# KomoditiTahunVersiMuat Turun
1  SAWIT/ PALM OIL 2020 Q4/2020  Data Set Sawit
2  GETAH/ RUBBER 2020 Q4/2020  Data Set Getah
3  KOKO/ COCOA 2020 Q4/2020  Data Set Koko
4  LADA/ PEPPER 2020 Q4/2020  Data Set Lada
5  TEMBAKAU/ TOBACCO 2020 Q4/2020  Data Set Tembakau
6  KENAF/ KENAF 2020 Q4/2020  Data Set Kenaf
7  KAYU/ TIMBER & FORESTERY 2020 Q4/2020  Data Set Kayu
8  SAGU/ SAGO 2020 Q4/2020  Data Set Sagu
9  PEKERJA ASING/ FOREIGN LABOUR 2020 Q4/2020  Data Set Pekerja Asing

**Dokumen ini di dalam Bahasa Inggeris sahaja.


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa

Kementerian Perladangan dan Komoditi
No. 15, Aras 5-13,
Persiaran Perdana,
Presint 2,
62654 Putrajaya, MALAYSIA

No. Telefon: 03-88803429 
Emel : psa [@] kpk.gov.my