KPK telah menerbitkan Agrikomoditi Pocket Stats secara berkala bermula pada tahun 2020. Penerbitan ini  mengandungi maklumat perangkaan utama sektor Agrikomoditi dan program/insentif yang telah dilaksanakan oleh KPK

20242023202220212020/2019

 TahunVersiMuat TurunLihat
Cover Q4 2022 2024 S1/2024 Pocket Stats Q1/2024 baru Lihat

 TahunVersiMuat TurunLihat
Cover Pocket Stats Q4 2023 2023 S4/2023 Pocket Stats S3/2023  Lihat
Cover Pocket Stats Q3 2023 2023 S3/2023 Pocket Stats Q3/2023  Lihat
Cover Pocket Stats Q2 2023 2023 S2/2023 Pocket Stats Q2/2023  Lihat
Cover Q4 2022 2023 S1/2023 Pocket Stats Q1/2023 Lihat

 TahunVersiMuat TurunLihat
Cover Q4 2022 2022 S4/2022 Pocket Stats Q4/2022  Lihat
Pocket Stats Q3 2022 2022 S3/2022 Pocket Stats Q3/2022  Lihat
Pocket Stats Q2 2022 2022 S2/2022 Pocket Stats Q2/2022  Lihat
 PS Q1 2022 2022 S1/2022 Pocket Stats Q1/2022 Lihat

 TahunVersiMuat TurunLihat
Pocket Stats 2021 7.3.2022 2021 S4/2021 Pocket Stats Q4/2021  
Pocket Stats 2021 Jan Sept 2021 Page 01 2021 S3/2021 Pocket Stats Q3/2021
 
Front Page Pocket Stats Q2 2021 2021 S2/2021 Pocket Stats Q2/2021  
 Q1 2021 2021 S1/2021 Pocket Stats Q1/2021   

 TahunVersiMuat TurunLihat
 Q4 2020 2020 S4/2020 Pocket Stats Q4/2020  
 pocket statQ32020 2020 S3/2020 Pocket Stats Q3/2020  
 Front Page Q1 2020 2020 S2/2020 Pocket Stats Q2/2020  
Front Page Q1 2020 2020 S1/2020 Pocket Stats Q1/2020  
Poket Stat 2019 2019 2019 Poket Statistik 2019   

 

**Dokumen ini terdapat di dalam Bahasa Melayu sahaja.


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Unit Penyelarasan dan Statistik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa

Kementerian Perladangan dan Komoditi
No. 15, Aras 5-13,
Persiaran Perdana,
Presint 2,
62654 Putrajaya, MALAYSIA

No. Telefon: 03-88803429 
Emel : psa [@] kpk.gov.my