Latar Belakang

Data terbuka merujuk data kerajaan yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan. Ia berperanan sebagai penggerak dalam inisiatif kerajaan berpaksikan rakyat. Pelaksanaan data terbuka dapat meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Di samping itu, ia juga dapat meningkatkan produktiviti dan ekonomi negara melalui industri/inovasi baharu dengan penglibatan rakyat dan komuniti perniagaan.

Portal Data Terbuka Sektor Awam (DTSA) iaitu data.gov.my telah dibangunkan pada tahun 2014 dan telah mendapat penarafan Data Terbuka pada peringkat antarabangsa pada kedudukan ke-41 daripada 86 negara. Portal DTSA memudahkan data terbuka kerajaan diakses secara berpusat daripada sumber yang rasmi.

KPK dengan kerjasama Agensi  telah mengambil tindakan sewajarnya dalam merealisasikan pelaksanaan inisiatif data terbuka bagi setiap perkhidmatan teras agensi berpandukan Garis Panduan Pelaksanaan Data Terbuka Sektor Awam.

Penggunaan data atau penggunaan semula data oleh orang awam hendaklah mematuhi Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0.

Senarai dataset KPK boleh diperoleh di portal tersebut melalui capaian berikut: Data Set KPK

Contoh Data : Kenaf Production