Pelesenan & PermitBantuan, Dana & InsentifStandard & PensijilanPenguatkuasaan & KompaunPelaburan & PasaranLatihanMaklumat UmumKayu Kayan

Pelesenan & Permit

Pelesenan & PermitPermohonan (Lesen) 

 

Pendaftaran 

https://mcs4.mtib.gov.my/mcs

  • Pengeksport Kayu
  • Pembekal Kayu
  • Pemproses Kayu
  • Pengendali Jeti
  • Pemeringkat Kayu
  • CITES

 

Pembaharuan Pendaftaran

https://www.mtib.gov.my/perkhidmatan/pendaftaran/panduan

Penguatkuasaan & Kompaun

Pelaburan & Pasaran

Portal Maklumat Sehenti MTC

Portal Maklumat Sehenti (One-stop Information Portal) bagi membimbing pemain industri dan pelabur dalam industri perkayuan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan untuk mengawal setiap bentuk aktiviti sepanjang rantaian bekalan industri pemprosesan kayu (iaitu huluan, hiliran dan eksport/import) dan permit/ lesen diperlukan setiap aktiviti di Malaysia.

Portal ini boleh dilayari di pautan  https://mtc.com.my/resources-OneStopPortal.php dan di bawah tab seperti berikut:  Resources->Technical Information->License & Permit

image003