LATAR BELAKANGOBJEKTIFFUNGSIUNDANG-UNDANGPIAGAM PELANGGANCARTA ORGANISASIPELAN AKTIVITIPENCAPAIAN KPILAPORAN UADGALERI MEDIAHUBUNGI KAMI

LATAR BELAKANG

 

Unit Audit Dalam (UAD) Kementerian Perladangan dan Komoditi (KPK) telah ditubuhkan pada tahun 2000 selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1979. UAD ditubuhkan bagi memberikan perkhidmatan sokongan kepada pihak pengurusan dan bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Setiausaha KPK.

Peranan dan tanggungjawab UAD telah dikaji semula dan disesuaikan dengan perkembangan semasa selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan PS 3.1/2013. Audit Dalam merupakan satu fungsi bebas yang memberi kepastian dan khidmat perundingan secara objektif untuk menambah nilai serta mempertingkatkan tahap operasi organisasi.

 

 

OBJEKTIF 

 

Objektif UAD adalah untuk membantu KPK mencapai matlamat melalui pendekatan yang sistematik dan berdisplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan dalam semua proses kawalan dan tadbir urus.

 

 

FUNGSI

  UAD bertanggungjawab menjalankan dua (2) jenis pengauditan yang utama iaitu pengauditan pengurusan kewangan dan pengauditan prestasi yang dijelaskan seperti berikut;
 
1. Pengauditan Pengurusan Kewangan merangkumi pemeriksaan terhadap sistem kewangan, kawalan dalaman dan rekod kewangan untuk menentukan sama ada perbelanjaan, hasil, aset dan stor telah diurus mengikut undang-undang, peraturan serta arahan yang berkaitan.
2. Pengauditan Prestasi pula merangkumi penilaian terhadap aktiviti organisasi yang dipilih untuk menentukan matlamatnya telah dicapai serta sumber digunakan secara berhemat, cekap dan berkesan.

 

UNDANG-UNDANG

  Punca kuasa, peraturan dan prosedur yang diguna pakai:   
1. Perlembagaan Persekutuan
2. Akta Audit 1957
3. Akta Prosedur Kewangan 1957
4. Arahan Perbendaharaan
5. Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia
6. Arahan Pentadbiran Ketua Setiausaha Kementerian Perladangan dan Komoditi

 

PIAGAM PELANGGAN

  UAD beriltizam memberikan perkhidmatan pengauditan yang berkualiti, cekap dan berkesan berdasarkan piagam pelanggan seperti berikut:  
1. Mengemukakan Rancangan Audit Tahunan kepada Perbendaharaan Malaysia selewat-lewatnya pada 31 Januari setiap tahun.
2. Mengemukakan Laporan Tahunan kepada Perbendaharaan Malaysia selewat-lewatnya pada 31 Mac setiap tahun berikutnya.
3. Jawatankuasa Audit hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun.
4. Salinan minit Mesyuarat Jawatankuasa Audit hendaklah dihantar kepada Perbendaharaan Malaysia pada setiap suku tahun iaitu selewat-lewatnya pada 15 April, 15 Julai, 15 Oktober dan 15 Januari tahun berikutnya.
5. Melaksanakan pengauditan secara professional dan berkualiti berpandukan kepada piawaian pengauditan yang diterima umum.

 


CARTA ORGANISASIcarta organisasi terbaru

PELAN AKTIVITI

Pengauditan   Kewangan

 • Penampilan Audit - KPK
 • Pengauditan Pemeriksaan Mengejut – KPK
 • Pengauditan Susulan – KPK

Pengauditan   Perolehan

 • Pentadbiran Kontrak Dalam Perolehan Kerajaan – KPK

Pengauditan ICT

 •  Pengauditan Aset Tak Ketara

Pengauditan

Khas

 • Pemeriksaan Pematuhan Terhadap Perolehan Badan Berkanun Persekutuan (Peraturan Perolehan Badan Berkanun Persekutuan – PP W.P. 7.5) Bil.1/2024: Pemeriksaan Terhadap Pengurusan Perolehan Di Lembaga Lada Malaysia (MPB)
 • Pemeriksaan Pematuhan Terhadap Perolehan Badan Berkanun Persekutuan (Peraturan Perolehan Badan Berkanun Persekutuan – PP W.P. 7.5) Bil.2/2024: Pemeriksaan Terhadap Pengurusan Perolehan Di Lembaga Koko Malaysia (LKM) 
 • Pemeriksaan Pematuhan Terhadap Perolehan Badan Berkanun Persekutuan (Peraturan Perolehan Badan Berkanun Persekutuan – PP W.P. 7.5) Bil.3/2024: Pemeriksaan Terhadap Pengurusan Perolehan Di Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) 

Pengauditan Pematuhan

 • Pengauditan Akaun Belum Terima -  KPK dan Agensi
 • Pengauditan Terhadap Pengurusan Emolumen 

  

PENCAPAIAN KPI

 Bil  Butiran KPI

Tempoh

KPI

Sasaran

KPI

Pencapaian

KPI

Justifikasi / Penerangan
1

Aktiviti Pengauditan

2023  11 8 UAD, KPK telah berjaya melaksanakan 8 daripada 11 aktiviti pengauditan mengikut rancangan yang diluluskan.
2  Laporan Tahunan 2022  1  1 Selaras dengan kehendak Pekeliling Perbendaharaan PS 3.1, UAD telah mematuhi peraturan tersebut dengan penghantaran pada 31 Mac 2023 kepada pihak Perbendaharaan. 
3  Rancangan Tahunan 2023  1  1 Selaras dengan kehendak Pekeliling Perbendaharaan PS 3.1, UAD telah mematuhi peraturan tersebut dengan penghantaran pada 31 Mac 2023 kepada pihak Perbendaharaan. 
4

Mesyuarat JKA

2023 4 4 Mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) telah diadakan pada tarikh seperti berikut:
 • Mesyuarat JKA Bil.1/2023 diadakan pada 14.04.2023
 • Mesyuarat JKA Bil.2/2023 diadakan pada 11.07.2023
 • Mesyuarat JKA Bil.3/2023 diadakan pada 12.10.2023
 • Mesyuarat JKA Bil.4/2023 diadakan pada 12.01.2024
5

Minit Mesyuarat JKA

2023 4 4 Minit Mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) telah dihantar ke Perbendaharaan pada tarikh seperti berikut:
 • Minit Mesyuarat JKA Bil.1/2023 dihantar pada 14.04.2023
 • Minit Mesyuarat JKA Bil.2/2023 dihantar pada 14.07.2023
 • Minit Mesyuarat JKA Bil.3/2023 dihantar pada 13.10.2023
 • Minit Mesyuarat JKA Bil.4/2023 dihantar pada 15.01.2024

LAPORAN UAD   

 Bil.  Tajuk Laporan Muat Turun
 1. Laporan Tahunan Unit Audit Dalam Tahun 2021 Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi pdf MT
  2.  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam Tahun 2022 Kementerian Perladangan dan Komoditi pdf MT
  3.  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam Tahun 2023 Kementerian Perladangan dan Komoditi pdf MT

GALERI MEDIA

P1090256 P1090257 IMG 7312
IMG 7305 IMG 7300 IMG 7308

HUBUNGI KAMI

  KUAD Puan Noor Fatihah Binti Wan Hassan
Ketua Unit Audit Dalam (KUAD)
fatihah [AT] kpk [DOT] gov [DOT] my
0388803340
  khadijah Puan Siti Khadijah Binti Hj. Torman
Penolong Juruaudit
siti [DOT] khadijah [AT] kpk [DOT] gov [DOT] my
0388878252
 
  badrulhi Sham Encik Baderolhi Sham Bin Md. Nor
Juruaudit
baderol [AT] kpk [DOT] gov [DOT] my
0388803339
  hazrul Encik Muhamad Hazrul Bin Roseli
Penolong Juruaudit
hazrul [DOT] roseli [AT] kpk [DOT] gov [DOT] my
0388878256
 
  shahira Puan Nurul Shahirah Binti Che Amran
Juruaudit
nurulshahirah [AT] kpk [DOT] gov [DOT] my
0388878250 
  afzainizam Encik Afzainizam Bin Zainal Abidin
Penolong Juruaudit
afzainizam [AT] kpk [DOT] gov [DOT] my
0388878261
 

Untuk pertanyaan dan urusan pentadbiran, sila hubungi:

KUAD Puan Norslinda Binti Mohammed Noor
Pembantu Tadbir Pengkeranian/Operasi
norslinda [AT] kpk [DOT] gov [DOT] my
0388878251

BUNGA"Audit Berkualiti Meningkatkan Akauntabiliti"BUNGA

Pentadbir Kandungan Laman Web:
Encik Baderolhi Sham Bin Md. Nor
Encik Afzainizam Bin Zainal Abidin
Encik Muhamad Hazrul Bin Roseli