VISI

Memajukan Agrikomoditi demi Kemampanan dan Kemakmuran Bersama

 

MISI

Meningkatkan daya saing global Malaysia menerusi produk-produk Agrikomoditi yang bernilai tinggi dan lestari.

 

OBJEKTIF

Membangun dan memperkasa Agrikomoditi secara mampan dan seimbang dalam aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar serta memastikan kemakmuran dikecapi bersama
 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Unit Dasar dan Strategik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa

Kementerian Perladangan dan Komoditi
No. 15, Aras 5-13,
Persiaran Perdana,
Presint 2,
62654 Putrajaya, MALAYSIA

No. Telefon: 03-88878266
Emel : psa [@] kpk.gov.my