PIAGAM PELANGGANLAPORAN PIAGAM PELANGGAN

(Berkuatkuasa mulai 02 April 2019)

 

PENGGUBALAN DASAR
            

Menggubal dasar dan strategi yang jelas mengenai industri komoditi perladangan berlandaskan kepada perkembangan dan keperluan semasa dalam tempoh masa seperti berikut:

 • 12 bulan bagi Penggubalan Dasar dan Strategi Baru; dan  
 • Enam (6) bulan bagi Meminda Dasar dan Strategi Sedia Ada.  

 

PENERBITAN DATA TAHUNAN KOMODITI  

 • Memuatnaik Data Perangkaan Komoditi dalam Laman Web KPK dan Portal Data Terbuka yang diselenggara oleh MAMPU.  

SESI KONSULTASI

 • Mengadakan Sesi Konsultasi dengan Kerajaan-Kerajaan Negeri, Pihak Industri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO):

Peringkat Menteri :

 • Satu (1) Dialog Sesi Konsultasi Setahun bagi setiap komoditi dengan Persatuan Industri Komoditi dan NGO;
  Peringkat Pegawai :
 • Enam (6) Sesi Konsultasi Bersama Industri.

MISI PERDAGANGAN 

 • Menganjurkan Misi Galakan Pasaran Dan Perdagangan / Lawatan Kerja bagi Memperkukuhkan Pasaran Sedia Ada dan Menerokai Pasaran Baru sekurang-kurangnya lima (5) kali setahun serta mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.

 

PROJEK PEMBANGUNAN

 • Memastikan program pembangunan sektor perladangan dan komoditi dirancang, dilaksana dan dipantau sewajarnya termasuk mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK) diadakan 12 kali setahun.  

 

PEMBAYARAN BIL

 • Memastikan 90 peratus pembayaran bil yang lengkap diselesaikan dalam tempoh tujuh (7) hari; dan
 • Sekiranya terdapat mana-mana pihak yang tidak menerima pembayaran dalam tempoh 14 hari, aduan yang diterima akan diselesaikan dalam tempoh 72 jam.

 

ADUAN PELANGGAN

Memastikan semua aduan pelanggan diberi:

 • Akuan penerimaan dalam masa satu (1) hari;
 • Maklum balas awal dalam masa lima (5) hari; dan
 • Diselesaikan dalam tempoh 15 hari bagi aduan yang tidak melibatkan perkara dasar.

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN (DALAMAN DAN LUARAN)

 • Dua (2) kali setahun

HARI BERTEMU PELANGGAN (BERSEMUKA ATAU DALAM TALIAN)

 • Dua (2) kali setahun

LAMAN WEB

 • Memuat naik maklumat program terkini KPPK ke laman web dalam tempoh 24 jam.  
   

LESEN BIOBAHAN API  

 • Mengeluarkan Akuan Penerimaan bagi permohonan yang lengkap dalam tempoh satu (1) hari;
 • Mengeluarkan erjay dalam tempoh tiga (3) hari selepas erjay ditandatangani oleh Pihak Berkuasa Pelesenan Biobahan Api; dan
 • Memberi jawapan kepada permohonan yang tidak erjaya dalam tempoh tiga (3) hari selepas keputusan dibuat Pihak Berkuasa Pelesenan Biobahan Api.

 


Nota/Note: Dokumen ini di dalam Bahasa Melayu sahaja/ This document is in Bahasa Malaysia only.

Laporan Piagam Pelanggan 

Kementerian ini telah menerbitkan Laporan Piagam Pelanggan bagi tahun 2022 sejak bulan Januari. Penerbitan ini mengandungi pencapaian piagam pelanggan di Kementerian sepanjang tahun. 

#Piagam PelangganBulanMuat Turun
1. Laporan Piagam Pelanggan Disember  
2. Laporan Piagam Pelanggan November  
3. Laporan Piagam Pelanggan October  
4. Laporan Piagam Pelanggan September  
5. Laporan Piagam Pelanggan August  
6. Laporan Piagam Pelanggan July  
7. Laporan Piagam Pelanggan June  
8. Laporan Piagam Pelanggan Mei  
 9. Laporan Piagam Pelanggan Januari - April   Muat Turun

 

Arkib Laporan Piagam Pelanggan

#Piagam PelangganTahunMuat Turun
 1.  Laporan Piagam Pelanggan 2021  Muat Turun
 2.  Laporan Piagam Pelanggan 2020  Muat Turun
 3.  Laporan Piagam Pelanggan 2019  Muat Turun
 4.  Laporan Piagam Pelanggan 2018  Muat Turun
 5.  Laporan Piagam Pelanggan 2017  Muat Turun
 6.  Laporan Piagam Pelanggan 2016  Muat Turun

 

Muat Turun Dokumen    
   Versi Word   Versi PDF

 


Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

 Unit Komunikasi Korporat

Kementerian Perladangan dan Komoditi
No. 15, Aras 5-13,
Persiaran Perdana,
Presint 2,
62654 Putrajaya, MALAYSIA

Emel : ukk [@] kpk.gov.my
No. Telefon: 03-88803371