KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI

M A L A Y S I A

 

KENYATAAN MEDIA YAB TPM DAN MENTERI PERLADANGAN DAN KOMODITI

 

 

Kementerian Perladangan dan Komoditi Malaysia (KPK) mengalu-alukan kemasukan UK ke dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongisan Trans-Pasifik (CPTPP) yang dianggap sebagai peluang terbaik dalam memperkukuhkan hubungan sedia ada Malaysia dengan UK sebagai rakan dagangan utama rantau Indo-Pasifik.

Kementerian ini turut mengalu-alukan kenyataan Setiausaha Perdagangan UK Kemi Badenoch yang menangkis idea penyahhutanan dalam sektor sawit dan mengakui bahawa produk-produk sawit adalah baik untuk kegunaan harian.

Sektor Minyak Sawit Mampan Malaysia berada di kedudukan terbaik dalam memenuhi permintaan pengguna dari serata UK dan Eropah ke arah alternatif minyak masak yang lebih mampan.

KPK mendukung kepentingan menjaga alam sekitar dan memelihara biodiversiti dan Malaysia komited untuk menjadikan Sektor Minyak Sawit Mampan Malaysia sentiasa mesra alam sekitar.

Kementerian ini berharap agar dapat bekerjasama rapat dengan UK sebagai rakan baharu dalam CPTPP dan akan memberikan usaha sepenuhnya dalam mempromosikan perdagangan di antara kedua-dua negara.

DATO’ SRI FADILLAH YUSOF

Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perladangan dan Komoditi

2 April 2023