SIARAN MEDIA
IRRDB IRC 2023 PLATFORM UTAMA PERKONGSIAN ILMU
PENYELIDIKAN BAGI MEMPERTINGKAT DAYA SAING SEKTOR
GETAH ANTARABANGSA


YAB Timbalan Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Perladangan dan Komoditi, YAB Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof hari ini telah merasmikan International Rubber Research Development Board (IRRDB) International Rubber Conference (IRC) 2023 di Kuala Lumpur.


Bertemakan ‘Natural Rubber in Net Zero World: Challenges and Opportunities’, IRC 2023 ini dianjurkan secara bersama oleh Lembaga Getah Malaysia (LGM) dan IRRDB bermula pada 20 sehingga 21 Februari 2023. Persidangan ini melibatkan penyertaan daripada 20 buah negara pengeluar dan pengguna getah iaitu Malaysia, China, Perancis, India, Indonesia, Jepun, Nigeria, Filipina, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Liberia, Guatamala, Ivory Coast, Cameroon, Cambodia, Papua New Guinea, Brazil, Bangladesh dan Singapura.


Objektif penganjurannya adalah untuk menyediakan platform bagi perkongsian maklumat dan hasil penyelidikan tentang getah kepada semua pemain industri getah selain memperkukuh jaringan kerjasama antara pihak yang berkaitan. Kesemua negara berpeluang membentangkan hasil perkembangan terkini dalam sektor getah serta berkongsi pelbagai kaedah baharu yang bakal memberi manfaat untuk memperkukuh industri ini, sekali gus dijangka akan menjana idea baharu bertujuan memperkasa keseluruhan rangkaian sektor getah Malaysia dan negara-negara serantau.


Seramai 200 peserta terdiri daripada kalangan penyelidik getah, penanam getah, pemproses, pengilang, peniaga, pengeksport, penggubal dasar, serta pihak berkepentingan industri telah turut serta pada persidangan.


Sejumlah 6 kertas plenary dan 65 kertas pembentangan saintifik berkaitan penyelidikan getah akan dibentangkan semasa persidangan berlangsung, meliputi tujuh (7) skop penyelidikan getah yang terdiri daripada perdagangan karbon (carbon trading) dan perubahan cuaca, pembaikan, pengurusan dan penuaian getah, pengurusan penyakit dan perosak, sosio-ekonomi dan teknologi getah. Sesi pembentangan ini diharapkan dapat mencetuskan idea dan inovasi baharu dalam menyelesaikan isu-isu yang dihadapi sektor getah negara, terutama pada peringkat sektor huluan.

Sektor getah merupakan antara sumber komoditi utama yang memainkan peranan dalam menjana ekonomi negara. Pengaplikasian kaedah dan teknologi terkini dalam industri ini amat diperlukan bagi mempertingkat kecekapan produktiviti getah serta mengoptimum penggunaan sumber dalam konteks penerapan karbon sifar bersih (‘net zero’), sejajar dengan komitmen negara menuju ke arah pelepasan karbon sifar bersih menjelang tahun 2050.


Kementerian Perladangan dan Komoditi bersama LGM akan terus komited dalam memastikan agar industri getah Malaysia terus kekal berdaya saing di peringkat pasaran global, di samping terus berusaha untuk melaksanakan pelbagai kaedah strategik dalam menjaga kebajikan pekebun kecil getah seluruh negara yang merupakan tunjang kepada rantaian bekalan industri ini.


KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
20 FEBRUARI 2023