KENYATAAN MEDIA

 

PELANCARAN MODEL BAHARU PROJEK RINTIS INSENTIF

PENGELUARAN LATEKS (IPL) DAN PROJEK RINTIS GETAH ASLI

MAMPAN MALAYSIA (MSNR)

 

YAB Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perladangan dan Komoditi pada hari ini telah merasmikan Majlis Pelancaran Model Baharu Projek Rintis Insentif

Pengeluaran Lateks (IPL) dan Projek Rintis Getah Asli Mampan Malaysia

(MSNR) bertempat di Dewan SIGMA, Pusat Latihan Statistik, Sungkai, Slim

River, Perak. 

Model Baharu projek rintis IPL bertujuan membantu pekebun kecil getah menambah pendapatan dengan galakan untuk beralih kepada penghasilan susu getah (lateks) berbanding getah sekerap (cuplump), selain membantu meningkatkan pengeluaran lateks bagi menampung bekalan lateks di sektor hiliran negara.

Melalui model baharu IPL, peserta dari kalangan pekebun kecil getah akan menerima beberapa manfaat insentif yang akan dinilai berdasarkan produktiviti lateks yang bakal dihasilkan dengan kadar tertentu yang telah ditetapkan. 

Kilang pemproses lateks yang terpilih dalam projek rintis model baharu IPL akan memperoleh manfaat melibatkan kebenaran khas mengutip lateks dengan syarat-syarat tertentu dan pinjaman kemudahan serta peralatan seperti RRIMMeter bagi memudahkan penentuan kadar kandungan getah kering di lapangan dengan lebih cepat dan sistematik.

Projek rintis model baharu IPL dibangunkan dengan memendekkan rantaian pemasaran melalui jualan lateks secara terus daripada pekebun kecil kepada kilang pemproses, yang boleh membantu meningkatkan harga jualan lateks dan pendapatan pekebun kecil getah.

Pada majlis ini juga, Projek Rintis Getah Asli Mampan Malaysia (MSNR) dilancarkan. Projek rintis MSNR merupakan persediaan LGM bagi menyediakan industri getah Malaysia melaksanakan pematuhan MSNR di peringkat kebangsaan, selain meneraju penghasilan getah asli dan produk getah mampan dunia. 

Projek rintis MSNR akan dimulakan di beberapa negeri terpilih di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak dengan penyertaan oleh pekebun kecil, peniaga getah, dan kilang pemprosesan. 

Pada majlis ini juga, YAB Menteri turut melancarkan van Kaunter Bergerak LGM. Van ini akan menyediakan perkhidmatan di kawasan-kawasan pedalaman atau yang jauh dari pejabat LGM sedia ada. 

Perkhidmatan Van Kaunter Bergerak LGM bertujuan menyantuni pekebun kecil dalam mempermudahkan urusan permohonan dan pembaharuan kad PAT-G, memberi penerangan mengenai bantuan-bantuan Kerajaan seperti Insentif Pengeluaran Getah (IPG) dan IPL, memberikan khidmat nasihat kepada pekebun kecil dan pelesen getah serta mempromosikan teknologi dan inovasi terkini LGM.

Kementerian sentiasa komited dalam memastikan industri getah sentiasa dipelihara, mampan dan berdaya saing melalui pelaksanaan inisiatif dan projek-projek berimpak tinggi untuk kemanfaatan rakyat dan negara.

 

KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI 23 OKTOBER 2023