JATA LATES

KENYATAAN MEDIA
JELAJAH MARI KENALI SAWIT BAGI PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH
LANGKAH BERTERUSAN KPPK MEMPERTAHANKAN INDUSTRI SAWIT
MALAYSIA


1. YB Datuk Hajah Zuraida Kamaruddin, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi pada hari ini telah menyempurnakan Majlis Pelancaran Perdana Jelajah Mari Kenali Sawit. Program ini merupakan lanjutan daripada penerbitan buku Mari Kenali Sawit yang telah dilancarkan pada 5 Januari 2022 di Putrajaya dan di peringkat Ampang pada 15 Januari 2022 lalu.


2. Penerbitan buku Mari Kenali Sawit adalah untuk memberi pendedahan kepada murid-murid sekolah rendah dan menengah mengenai fakta sawit yang betul dan kepentingan serta sumbangan industri sawit kepada pembangunan sosioekonomi dan pendapatan negara. Pengedaran buku ini dibuat secara berperingkat dan diberi secara percuma ke sekolah-sekolah seluruh Malaysia.


3. Program Jelajah Mari Kenali Sawit mempunyai beberapa komponen melalui pelbagai aktiviti yang akan dilaksanakan sebagai pengisian Program berkenaan. Antaranya adalah seperti penganjuran ceramah, bengkel dan taklimat mengenai maklumat yang tepat berkaitan khasiat serta kebaikan sawit Malaysia. Selain itu, program pertandingan pidato untuk pelajar-pelajar sekolah akan turut diadakan untuk melahirkan duta-duta kecil bagi mempromosikan minyak sawit keluaran Malaysia.


4. Fasa pertama bagi program jelajah Mari Kenali Sawit melibatkan 100 buah sekolah menengah kebangsaan dan swasta terpilih di Semenanjung manakala fasa seterusnya pula akan melibatkan sekolah-sekolah di Sabah dan Sarawak. Sumbangan kewangan berjumlah RM500,000 telah disampaikan oleh YB Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi kepada wakil Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang ditaja oleh syarikat-syarikat perladangan dan industri sawit di Malaysia. Selain itu, Majlis Getah Malaysia (MRC) yang merupakan agensi bawah KPPK turut menyumbang peranti seperti laptop dan tablet kepada sekolah dan pelajar terpilih yang memerlukan.


5. KPPK terus komited untuk mempertahankan industri minyak sawit Malaysia bukan sahaja pada peringkat global malah pada peringkat domestik melalui program promosi dan kesedaran kepada generasi muda khususnya pelajarpelajar sekolah. KPPK percaya bahawa usaha ini adalah satu bentuk pelaburan kepada generasi muda yang akan mempertahankan industri sawit
Malaysia pada masa hadapan.


KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
6 APRIL 2022