JATA LATES

KENYATAAN MEDIA
KOLABORASI STRATEGIK LADANG KOKO PINTAR PERTAMA DI
MALAYSIA BAKAL KELUARKAN BIJI KOKO PREMIUM DAN
BERPERISA UNIK


1. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, YB Datuk Hajah Zuraida Kamaruddin telah menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Pembangunan Ladang Koko Pintar di Setul, Negeri Sembilan, pada 24 Mac 2022. Ladang seluas 100 hektar dimiliki sepenuhnya oleh Syarikat Permaju Industries Berhad (PIB) akan diusahakan dengan kolaborasi strategik bersama Lembaga Koko Malaysia (LKM).


2. Ladang yang bakal diurus dengan menggunakan teknologi pintar iaitu Cocoa Information Management System (CIMS) yang dibangunkan dari negara Austria. Teknologi ini bakal meningkatkan kecekapan dalam pengurusan ladang dan meningkatkan pengeluaran hasil buah koko selain menjadi ladang contoh penggunaan teknologi pintar yang akan menarik lebih ramai pelabur dan generasi muda untuk mengusahakan tanaman koko.


3. LKM akan memberikan khidmat nasihat dalam pemilihan dan penyediaan bahan tanaman koko yang berkualiti tinggi, teknologi penanam koko termasuk kawalan penyakit dan perosak, teknologi penanam intergrasi koko dengan tanaman ekonomi lain serta pengurusan kebun ke arah mendapatkan pensijilan MyGAP (Good Agriculture Practices) dan skim sijil MyOrganic.


4. Projek ini akan meningkatkan pengeluaran biji koko tempatan terutamanya bagi memenuhi sasaran Malaysia sebagai negara pengeluar biji koko berperisa unik. Pengeluaran koko dari ladang ini dijangka akan melebihi 30 tan metrik setahun yang mampu untuk memenuhi permintaan pengeluar coklat premium.


KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
24 Mac 2022