SIARAN MEDIA
IMPAC BAKAL LAHIRKAN 95 RIBU GRADUAN MENJELANG 2025

PUTRAJAYA: Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi, YAB Dato’ Sri Haji Fadillah Yusof, hari ini menyempurnakan Majlis Konvokesyen Institut Perladangan Dan Komoditi Malaysia (IMPAC) Ke-8 di Hotel Everly, Putrajaya hari ini.


Majlis ini dianjurkan bersama oleh IMPAC dan enam (6) agensi Kementerian Perladangan dan Komoditi (KPK) iaitu Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB), Lembaga Getah Malaysia (LGM), Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB), Lembaga Koko Malaysia (LKM), Lembaga Lada Malaysia (MPB) dan Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN).


Sesi kali ini melibatkan 584 graduan meliputi 360 graduan daripada program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), manakala selebihnya adalah dariprogram latihan kemahiran kelolaan IMPAC dan agensi pelaksana. 

Sehingga September 2022, IMPAC telah melahirkan seramai 80,290 pelatih melalui pusat-pusat latihan di bawah enam agensi Kementerian atau pada purata 7,300 pelatih setiap tahun. IMPAC menjangkakan seramai 95,000 peserta akan dapat dilatih menjelang tahun 2025.


IMPAC melalui Pusat Pembangunan Kemahiran Industri Kayu (WISDEC)juga telah dikenalpasti oleh SkillsMalaysia sebagai COE (Centre of Excellence) bagi bidang Cabinetmaking oleh Kementerian Sumber Manusia (KSM), Joinery dan Carpentry oleh Kementerian Kerja Raya (KKR) untuk melatih peserta negara yang membawa cabaran ke setiap pertandingan ASEAN Skills Competition (ASC) dan juga WorldSkills Competition (WSC) bagi merealisasikan pingat untuk negara dalam pertandingan yang disertai.


Walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran termasuk pembatalan Pertandingan Worldskills Competition Shanghai 2022 akibat pandemik COVID-19, seorang peserta negara dalam bidang ‘cabinet making’, Muhamad Ali Azamuddin bin Allias masih mampu memberi cabaran sengit kepada para peserta dari negara-negara lain di Pertandingan Worldskills Competition-Special Edition Switzerland yang telah dilangsungkan Oktober tahun ini.


Pada tahun 2022, IMPAC juga telah membangunkan 6 Kajian Pembangunan Bahan Pengajaran Bertulis bagi sektor sawit, getah, perkayuan, koko dan kenaf. Pembangunan bahan pengajaran ini akan menjadi bahan utama dalam pross pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan hasil pembelajaran (learning outcome) yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) tercapai dan mengikut standard yang ditetapkan.


Turut hadir, Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Hajah Siti Aminah Aching, Ketua Setiausaha Kementerian Perladangan dan Komoditi, Datuk Zurinah Pawanteh, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah IMPAC, Datuk Zunaidah Idris dan Ketua Eksekutif Institut Perladangan dan Komoditi Malaysia (IMPAC), Puan Nazatul Niza Nordin.


KEMENTERIAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
15 DISEMBER 2022