JATA LATES

KENYATAAN MEDIA
INDUSTRI GETAH SEBAGAI ANTARA PENYUMBANG PERCEPAT
PEMULIHAN EKONOMI NEGARA PASCA PANDEMIK COVID-19


1. YB Datuk Hajah Zuraida Kamaruddin, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi telah mengadakan lawatan ke Meditech Gloves Sdn. Bhd. di Nilai, Negeri Sembilan pada hari ini.


2. Malaysia merupakan antara pengeksport getah dan produk getah utama dunia dan peningkatan nilai eksport getah negara menjangkau RM71 bilion pada tahun 2021,menunjukkan peningkatan sebanyak 46.3% berbanding tahun sebelumnya. Industri getah negara mempunyai potensi untuk berkembang pada tahun ini berikutan permintaan yang semakin meningkat daripada pasaran utama, sejajar dengan peralihan Malaysia ke fasa endemik mulai 1 April 2022.


3. Pelbagai program telah dilaksanakan oleh Kementerian menerusi Malaysian Rubber Council (MRC) bagi membantu pemain industri getah, antaranya penyediaan pakej insentif yang bertujuan untuk menyokong pengeluar produk getah dan mengukuhkan syarikat untuk memastikan kehadiran mereka di peringkat antarabangsa. Pakej Rangsangan COVID-19 diperkenalkan pada 2020 bagi menyokong dan memudahkan industri produk getah meneruskan aktiviti promosi pasaran di bawah senario norma baharu. Kementerian juga berusaha untuk menaikkan harga lantai getah sekerap daripada RM2.50 sekilogram kepada RM3.50 sekilogram bagi membantu para pekebun kecil.


4. Sejajar dengan itu, Kementerian dengan kerjasama MRC juga memperkenalkan Industry Linkage Fund (ILF) untuk menggalakkan kerjasama antara industri dan universiti/institusi penyelidikan dalam projek R&D yang akan menyumbang kepada pembangunan industri getah di Malaysia. Kementerian yakin bahawa industri getah merupakan antara penyumbang pemulihan ekonomi negara dan komited dalam usaha meningkatkan nilai tambah getah pasca COVID-19.


YB DATUK HAJAH ZURAIDA KAMARUDDIN
Menteri Perusahaan Perladangan Dan Komoditi
14 April 2022