JATA LATES

KENYATAAN MEDIA
AKADEMI HEVEA MALAYSIA
CAWANGAN LANGKAWI BANGUNAN MENARA PERTAMA DI
MALAYSIA MENGGUNAKAN GALAS GETAH SEISMIK


1. YB Datuk Hajah Zuraida Kamaruddin, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi telah merasmikan pusat latihan Akademi Hevea Malaysia Cawangan Langkawi (AHML) di Kuah, Langkawi, Kedah.


2. Pembinaan AHML adalah sebagai pusat dan sumber pengetahuan berkaitan pembangunan getah huluan dan hiliran bagi penggiat industri getah, penjawat awam dan penyelidik dan merupakan antara usaha LGM bagi melaksanakan pelbagai kursus yang berkaitan dengan aktivitI huluan, pemprosesan dan hiliran untuk kemajuan getah negara.


3. AHML juga merupakan bangunan menara pertama di Malaysia menggunakan galas getah seismik yang direka khas oleh LGM. Penggunaan galas getah seismik dapat memberi perlindungan maksimum kepada struktur daripada kerosakan akibat gegaran gempa bumi.


4. Kementerian yakin bahawa potensi getah huluan dan hiliran boleh dipertingkatkan lagi dan seterusnya menyumbang kepada rasa pemulihan ekonomi negara pasca Covid-19.


KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
Langkawi, Kedah
12 April 2022