JATA LATES

KENYATAAN MEDIA
MOU BERSAMA PEMAIN INDUSTRI KAYU KAYAN PAKISTAN
LANGKAH STRATEGIK KEMENTERIAN PERUSAHAAN
PERLADANGAN DAN KOMODITI TINGKATKAN EKSPORT
MALAYSIA
_________________________________________________________

1. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) menerusi Majlis Kayu Kayan Malaysia (MTC) terus berusaha meluaskan pasaran dan pembekalan produk kayu-kayan Malaysia ke pasaran luar negara.


2. Menerusi lawatan kerja rasmi Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi YB Datuk Hajah Zuraida Kamaruddin bersama-sama delegasi KPPK ke Pakistan, satu perjanjian persefahaman (MoU) telah ditandatangani pada 30 Mac 2022 antara MTC dan pemain utama industri kayu, All Pakistan Timber Traders Association (APTTA).


3. Perjanjian persefahaman ini diyakini merupakan antara langkah strategik KPPK dalam usaha meningkatkan eksport produk kayu-kayan Malaysia, bertepatan dengan sasaran Kementerian pada tahun 2022 bermula Januari hingga Jun ini yang menyasarkan eksport bagi sektor kayu-kayan adalah sebanyak RM12 bilion.


4. Bahkan, pemain-pemain industri berkenaan turut didedahkan mengenai peluang yang boleh terus diperkukuhkan dalam sektor agrikomoditi seperti sawit, getah, lada, koko dan kenaf memandangkan Malaysia dan Pakistan telah menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) yang sekaligus membantu dalam membina kemampanan ekonomi kedua-dua negara.


5. KPPK komited untuk memastikan industri perkayuan dan komoditi negara akan terus berkembang maju dan pulih selepas dilanda pandemik Covid-19.


YB DATUK HAJAH ZURAIDA KAMARUDDIN
MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
1 APRIL 2022