FAQ QUESTIONSSOALAN FAQGARIS PANDUAN


VACOMS AGRIKOMODITI


FAQ VACOMS v2 Page 1FAQ VACOMS v2 Page 2FAQ VACOMS v2 Page 3

FAQ VACOMS v2 Page 4
FAQ VACOMS v2 Page 5

FAQ VACOMS v2 Page 6
FAQ VACOMS v2 Page 7
FAQ VACOMS v2 Page 8
FAQ VACOMS v2 Page 9

#YEARITEMSDOWNLOAD
1. 2021 Garis Panduan VACOMS Garis Panduan VCOMS  Download 
1. 2021 Logo PPV Garis Panduan VCOMS  Download 

Any enquiries please email to:

Bahagian Penggalakan Inovasi dan Modal Insan Industri (PIMI)
03-88878369
pimi [AT] mpic [DOT] gov [DOT] my

E-mel pendaftaran untuk tujuan mendaftar bagi menyertai VACOMS
vacoms [AT] mpic [DOT] gov [DOT] my

E-mel pertanyaan berhubung VACOMS
enquiry [DOT] vacoms [AT] mpic [DOT] gov [DOT] my